Kontrole systemów ogrzewania – kiedy?

Na mocy ustawy o charakterystyce energetycznej budynków przeprowadzane są kontrole systemów ogrzewania. To, jak często mają one miejsce, jest zależne od tego, czym ogrzewana jest nieruchomość. Tym samym można się spodziewać kontroli:

  • raz na 2 lata w przypadku ogrzewania nieruchomości kotłami na paliwa ciekłe lub stałe o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;
  • raz na 3 lata w przypadku źródeł ciepła niewymienionych w zestawieniu, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i instalacji – sumaryczna nominalna moc cieplna większa niż 70 kilowatów;
  • raz na 4 lata w przypadku ogrzewania nieruchomości kotłami gazowymi o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;
  • raz na 5 lat w przypadku kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kilowatów.
Reklama

Co ważne, jeżeli kontrola zostanie przeprowadzona, a od tego czasu nic niezmienni się w charakterystyce energetycznej nieruchomości, to kontrolerzy nie pojawią się ponownie – do czas, aż coś się nie zmieni w systemie ogrzewania.

Reklama

Świadectwo energetyczne – co to jest?

Świadectwo energetyczne jest to dokument, którego obowiązkowe posiadanie wprowadzono w kwietniu 2023 roku. Wskazuje ono, jak dużo energii zużywa nieruchomość w trakcie roku – z podziałem na poszczególne zadania, na przykład ilość energii zużytej na ogrzewanie czy oświetlenie. Dokument ten pozwala na ustalenie jakie jest zapotrzebowanie energetyczne danego budynku.

Kara za nieposiadanie świadectwa energetycznego

Jeżeli podczas kontroli systemów ogrzewania okaże się, że właściciel budynku, który jest do tego zobowiązany, nie posiada świadectwa energetycznego, może zapłacić grzywnę w wysokości do nawet 5 tys. zł.

Koszt świadectwa energetycznego

Wyrobienie świadectwa energetycznego to koszty kilkuset złotych, a jego wysokość jest uzależniona od tego, jak duża jest nieruchomość i gdzie jest zlokalizowana. W celu wydania dokumentu należy przeprowadzić operat energetyczny – robi to uprawniona osoba, która ma do tego odpowiednie kwalifikacje, lub też firmy przeprowadzające audyty.

Szacuje się, że zazwyczaj świadectwo energetyczne kosztuje między 500 a 800 zł, jednak w przypadku dużych domów w dużych miastach mogą to być już ceny przekraczające 1 tys. zł.

Kiedy musisz posiadać świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne obowiązkowo muszą posiadać właściciele wszystkich budynków wybudowanych po 2009 roku, ale także tych wybudowanych przed 2009 rokiem, ale wystawionych do sprzedaży lub wynajmowanych.

W przypadku większego remontu, który wpływa na profil energetyczny nieruchomości i zmienia zużycie energii, należy wyrobić nowe świadectwo energetyczne.

Dokumentu nie muszą posiadać ci właściciele nieruchomości, które wybudowane zostały przed 2009 rokiem oraz wykorzystujący je na własne potrzeby. Jeżeli zdecydują się na wynajem lub sprzedaż, konieczne jest uzyskanie świadectwa.