Mieszkanie na start. Projekt nowego rządowego programu

8 kwietnia Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało projekt ustawy dotyczącej nowego rządowego programu kredytowego Mieszkanie na start. Zastąpi on dotychczasowe programy Bezpieczny kredyt 2 proc. i rodzinny kredyt mieszkaniowy. Głównym jego założeniem jest pomoc w zakupie pierwszej nieruchomości.

Mieszkanie na start umożliwi uzyskanie dopłat do rat kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w złotówkach na mieszkanie lub dom. Będzie także możliwość zaciągnięcia w jego ramach kredytu konsumenckiego przeznaczonego na wkład do spółdzielni mieszkaniowej lub pokrycie kosztów partycypacji wynajęcia mieszkania od Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej (następcy Towarzystwa Budownictwa Mieszkaniowego). Zakwalifikowanie do programu odbywać się będzie na podstawie kryterium dochodowego. Ważna przy tym może okazać się liczba osób w danym gospodarstwie domowym, a w przypadku singli - również ich wiek.

Reklama
Reklama

Mieszkanie na start: Dla kogo?

Kredyt Mieszkanie na start będzie udzielany na nabycie prawa własności działki lub jej części oraz budowę domu jednorodzinnego, a także na zakup na własność mieszkania lub domu jednorodzinnego, z jego wykończeniem. Dzięki skorzystaniu z programu będzie można uzyskać dopłaty do rat kredytu.

Program Mieszkanie na start kierowany jest do:

 • singli przed 35. rokiem życia;
 • gospodarstw domowych, w skład których wchodzą przynajmniej dwie osoby (w tym przypadku nie obowiązuje limit wieku);
 • osób, które nie posiadają mieszkania lub domu jednorodzinnego – z wyjątkiem posiadania udziału nie wyższego niż 50 proc. w prawie własności mieszkania albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, które uzyskano w drodze dziedziczenia lub darowizny;
 • osób posiadających najwyżej jedno mieszkanie pod warunkiem, że w skład ich gospodarstwa domowego wchodzi przynajmniej trójka dzieci.

W ramach programu kredyt będzie mógł być udzielony maksymalnie dwóm osobom i nie będzie przy tym brany pod uwagę łączący je stosunek prawny. Osoby te zobowiązane będą do nabycia nieruchomości na zasadach współwłasności łącznej lub ułamkowej. W tym drugim przypadku ich udział będzie musiał wynosić po 50 proc.

Kredyt Mieszkanie na start: Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie na start zależne będą od wielkości gospodarstwa domowego i liczby znajdujących się w nim dzieci. Dopłaty obniżać będą oprocentowanie kredytu do:

 • 1,5 proc. – kiedy w gospodarstwie domowym nie będzie żadnego dziecka,
 • 1 proc. – kiedy w gospodarstwie domowym będzie jedno dziecko;
 • 0,5 proc. – kiedy w gospodarstwie domowym będzie dwoje dzieci;
 • 0 proc. – kiedy w gospodarstwie domowym będzie troje lub więcej dzieci.

Obniżenie oprocentowania do 0 proc. nastąpi także dla kredytów konsumenckich udzielanych na pokrycie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej lub kosztów partycypacji w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

Wysokość kredytu na zakup nieruchomości w ramach programu Mieszkanie na start nie będzie limitowana. Jednak dopłata do niego naliczana będzie jedynie od konkretnej wysokości kapitału, a zależeć będzie od wielkości gospodarstwa domowego:

 • 200 tys. zł – dla gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
 • 400 tys. zł – dla dwóch osób,
 • 450 tys. zł – dla trzech osób,
 • 500 tys. zł – dla czterech osób,
 • 600 tys. zł – dla pięciu osób.

Aby otrzymać wspomniane dopłaty do kredytu, trzeba będzie jednak spełnić kryterium dochodowe, które oparto o pierwszy próg podatkowy – roczny dochód wynoszący 120 tys. zł brutto. Kryterium to również zależne będzie od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego i wyniesie miesięcznie:

 • 7 tys. zł netto – dla gospodarstwa domowego liczącego jedną osobę,
 • 13 tys. zł netto – dla dwóch osób,
 • 16 tys. zł netto – dla trzech osób,
 • 19,5 tys. zł netto – dla czterech lub więcej osób,
 • 23 tys. zł netto – dla pięciu lub więcej osób.

Z programu Mieszkanie na start będą mogli skorzystać również ci kredytobiorcy, których gospodarstwa domowe przekroczą wspomniane wyżej limity. Ich dopłata zostanie jedynie pomniejszona. Dla gospodarstw jednoosobowych każda złotówka przekroczenia limitu skutkować będzie pomniejszeniem dopłaty o 50 gr. Natomiast w przypadku pozostałych gospodarstw – o 25 gr.

Program Mieszkanie na start. Kiedy może zostać wprowadzony?

Program Mieszkanie na start – jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii – ma szansę zostać wprowadzony w drugiej połowie 2024 roku. Dopłaty do kredytu w ramach programu Mieszkanie na start będzie można uzyskać wyłącznie w przypadku kredytów udzielony przed końcem 2027 roku.