W poprzednich latach osoby, które borykały się z wysokimi kosztami ogrzewania, mogły skorzystać ze wsparcia finansowego od państwa. W tym roku jest podobnie. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jeśli chodzi o dopłaty do ogrzewania, 2024 jest rokiem, w którym zakres pomocy będzie w wielu przypadkach mniejszy niż w poprzednich latach.

Reklama

Jakie opłaty do ogrzewania w 2024 roku?

W 2024 roku na dopłaty, dodatki i zamrożenie cen mogą liczyć przede wszystkim osoby stosujące ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne (w tym pompy ciepła) i ciepło systemowe. Z kolei osoby stosujące ogrzewanie węglowe powinny zainteresować się przede wszystkim dotacjami na wymianę pieca.

Zamrożenie cen energii 2024

Rząd przedłużył zamrożenie cen energii w 2024 roku. W tym roku ceny energii elektrycznej, gazu oraz ciepła nie zmienią się do końca czerwca. To z kolei uchroni odbiorców przed drastycznym wzrostem domowych rachunków w sezonie grzewczym i zaraz po nim.

Ważne jest to, że dopóki nie przekroczy się limitu zużycia, maksymalna cena za prąd wyniesie 412 zł/MWh (po przekroczeniu limitu – 693 zł/MWh). Limity wynoszą odpowiednio: 1,5 MWh dla gospodarstw domowych, 1,8 MWh dla gospodarstw domowych, w których jest osoba z niepełnosprawnością, 2 MWh dla posiadaczy Kart Dużej Rodziny oraz rolników. Jest to więc forma dopłaty do ogrzewania prądem, ale taka, która nie jest przelewana na konto, tylko odejmowana od ceny energii.

Reklama

Ceny ciepła systemowego do końca czerwca 2024 roku pozostaną na poziomie z 2023 roku. Można więc dodać, że w tym roku także będą obowiązywały dopłaty do ogrzewania w mieszkaniach w blokach. Bowiem dostawcy ciepła muszą zastosować wobec każdego klienta najkorzystniejszą możliwą stawkę (obliczaną według zasad określonych w ustawie).

Dodatek węglowy w 2024 roku? Raczej nie

Spora liczba osób w Polsce ogrzewa dom węglem, dlatego też wiele z nich pewnie zastanawia się, czy będzie dodatek węglowy w 2024 roku, który ułatwiłby zakup opału. Niestety, na ten moment nie ma planów wprowadzenia dodatku węglowego w tym roku.

Już w 2023 roku poprzedni rząd powiedział, że dopłat do węgla nie będzie. A jak będzie z nowym rządem? Zmieni zdanie? Na chwilę obecną nic na to nie wskazuje.

Warto przypomnieć, że dodatek węglowy został wprowadzony w 2022 roku w związku z niezwykle wysokimi cenami tego opału oraz trudnościami z jego zakupem. Jednak sytuacja rynkowa ustabilizowała się w 2023 roku, dlatego w ocenie rządu nie było potrzeby ponownego dopłacania do zakupu węgla.

Dodatek gazowy 2024

Ogrzewanie gazowe stanowi jedną z najczęściej wybieranych form ogrzewania w Polsce, co oznacza, że wiele rodzin liczy na finansowe wsparcie związane z tym źródłem ciepła. Osoby, które wybierają gaz ziemny do ogrzewania, mają możliwość skorzystania z dodatku gazowego w 2024 roku, co oznacza, że mogą uzyskać zwrot podatku VAT od kosztów zakupu gazu. Chociaż opcja ta pierwotnie miała zakończyć się pod koniec poprzedniego roku, to jednak została przedłużona do czerwca 2024 roku.

Aby skorzystać z dodatku gazowego w 2024 roku, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Finansowe wsparcie jest dostępne dla gospodarstw domowych, w których średni miesięczny dochód na osobę nie przekracza 2100 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dodatkowo, aby uzyskać to wsparcie, konieczne jest korzystanie z kotła gazowego, który został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Kocioł ten musi również pełnić rolę głównego źródła ciepła w budynku. Wniosek o dodatek gazowy na ten rok należy złożyć w urzędzie gminy do 30 września 2024 roku.

Dodatek na pellet w 2024 roku

Osoby, które ogrzewają pelletem, też nie będą zadowolone. Podobnie jak w ubiegłym roku, w tym również nie będzie wypłacany dodatek do pelletu. Ten typ ogrzewania jest jednak w Polsce stosunkowo mało popularny. Można jednak starać się o dofinansowanie do pieca na pellet.

Dodatek osłonowy w 2024 roku?

Wprowadzony w 2022 roku dodatek osłonowy był jednorazowym świadczeniem, mającym na celu wspieranie mieszkańców Polski w okresie wzmożonej inflacji. W tamtym roku to wsparcie zostało zawieszone, jednak teraz ponownie wróci.

Dodatek osłonowy na 2024 rok jest już aktywny i będzie obowiązywał do końca czerwca bieżącego roku. To oznacza, że osoby uprawnione do otrzymania pomocy mają pół roku na złożenie wniosku o dodatek osłonowy na rok 2024.

Aby otrzymać dodatek osłonowy, konieczne jest spełnienie kryterium dochodowego. Warunki te są identyczne jak w przypadku dodatku gazowego, czyli miesięczny dochód na osobę nie może przekroczyć 2100 zł w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego i 1500 zł w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Warto zaznaczyć, że dodatek osłonowy na ten rok ma niższe kwoty niż w 2022 roku, ponieważ świadczenie obejmuje jedynie pół roku, a nie cały rok. Przyznane kwoty dodatku osłonowego na rok 2024 wynoszą 228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, 343,20 zł dla gospodarstwa domowego złożonego z 2 do 3 osób, 486,20 zł dla gospodarstwa domowego złożonego z 4 do 5 osób oraz 657,80 zł dla gospodarstwa domowego złożonego z co najmniej 6 osób.

Warto pamiętać również, że przysługuje jeden dodatek na gospodarstwo domowe. Zostaje przyznany pierwszej osobie z danego gospodarstwa domowego, która złożyła wniosek.

Dofinansowanie do wymiany pieca w 2024 roku

Aby zredukować wydatki związane z ogrzewaniem, można także rozważyć zakup nowego urządzenia grzewczego. Ta opcja również jest godna uwagi. Zwłaszcza jeśli dotychczas używano przestarzałego, mało efektywnego kotła na paliwa stałe.

Warto zaznaczyć, że istnieje możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę pieca, a rok 2024 przynosi kilka programów oferujących dotacje, takie jak Czyste Powietrze 2024, Mój Prąd 6.0, czy regionalne programy dofinansowania przeznaczone na wymianę pieca.

Tradycyjnie, jak co roku, najbardziej popularną opcją będzie zapewne pierwsza z wymienionych. Nie ma już potrzeby zastanawiania się, czy program Czyste Powietrze będzie w 2024 roku, ponieważ Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdził kolejną edycję tego programu na obecny rok.

Chociaż szczegóły nie są jeszcze znane, to oczekuje się, że program rozpocznie swoją działalność w pierwszym kwartale bieżącego roku. Warto przypomnieć, że umożliwia on uzyskanie środków finansowych na wymianę pieca oraz zakup i instalację nowego urządzenia grzewczego, obejmującego m.in. pompy ciepła czy kotły na pellet.

Potwierdzony został także program Mój Prąd 2024. Chociaż jego głównym celem jest wspieranie finansowe zakupu instalacji fotowoltaicznej, to w ramach tego programu istnieje także możliwość otrzymania dotacji na zakup pompy ciepła. Dla osób, które planują zastąpić przestarzały piec węglowy tym bardziej ekologicznym i oszczędnym rozwiązaniem, to ten program zdecydowanie zasługuje na uwagę. Aktualnie nie ma jeszcze informacji dotyczących wysokości dofinansowań ani terminów składania wniosków.

Co do regionalnych programów dotacji na wymianę pieca, to najlepiej uzyskać informacje bezpośrednio w urzędzie gminy. W niektórych miastach istnieje oferta finansowej pomocy w związku z zastąpieniem przestarzałego pieca. Często można nawet otrzymać do 100% dofinansowania, jednak zazwyczaj konieczne jest spełnienie określonych kryteriów, np. dochodowych, aby otrzymać wsparcie.