Czym jest "Mieszkanie na start"?

"Mieszkanie na start" to nowy program, którego projekt został przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Ma on ułatwić kupno mieszkań przez Polaków. Posiada jednak pewne limity i ograniczenia, nie jest więc dostępny dla wszystkich.

Limity programu "Mieszkanie na start"

Reklama

W ramach programu "Mieszkanie na start" w przypadku zaciągnięcia kredytu na mieszkanie oprocentowanie może wynieść:

Reklama
 • 1,5 proc. dla gospodarstw jedno i dwuosobowych;
 • 1 proc. dla gospodarstwa trzyosobowego;
 • 0,5 proc. dla gospodarstwa czteroosobowego;
 • 0 proc. dla pięcioosobowego gospodarstwa domowego.

W ramach projektu dostępne są również dopłaty do spłaty kredytu w następującej wysokości:

 • 200 tys. zł dla gospodarstw jednoosobowych;
 • 400 tys. zł dla gospodarstw domowych dwuosobowych;
 • 450 tys. zł dla gospodarstwa trzyosobowego;
 • 500 tys. zł dla gospodarstwa czteroosobowego;
 • 600 tys. zł dla gospodarstw pięcioosobowych.

Nie ma limitu wysokości kredytu. Jeżeli trzyosobowe gospodarstwo zaciągnie kredyt w wysokości 600 tys. zł (limit to 450 tys. zł), to dofinansowanie będzie obliczone tak, jakby kredyt wynosił 450 tys. zł.

Limit dochodów programu "Mieszkanie na start"

Program nie będzie jednak dostępny dla wszystkich. Wymagane jest także spełnianie limitów finansowych miesięcznego dochodu brutto:

 • 10 tys. zł miesięcznie brutto dla gospodarstwa jednoosobowego;
 • 18 tys. zł miesięcznie brutto dla gospodarstwa dwuosobowego;
 • 23 tys. zł miesięcznie brutto dla trzyosobowych gospodarstw;
 • 28 tys. zł miesięcznie brutto dla gospodarstw czteroosobowych;
 • 33 tys. zł miesięcznie brutto dla gospodarstw pięcioosobowych.

Jeżeli gospodarstwo domowe przekroczy limit, nie oznacza to braku możliwości skorzystania z programu. Wówczas dopłaty są proporcjonalnie pomniejszane, ale wciąż można się o nie starać.

Kto może skorzystać z "Mieszkania na start"?

O otrzymanie kredytu w ramach programu "Mieszkanie na start" mogą się starać:

 • single przed ukończeniem 35. roku życia;
 • osoby, które mają co najmniej jedno dziecko;
 • osoby, które nie mają i nie miały własnego mieszkania lub domu jednorodzinnego;
 • osoby, które mają jedno mieszkanie, a ich gospodarstwo domowe jest co najmniej pięcioosobowe;
 • łącznie dwie osoby, które mają udział nie wyższy niż 50 proc. w prawie własności mieszkania lub spółdzielczym własnościowym prawie do jednego lokalu i uzyskały go na podstawie dziedziczenia bądź darowizny, obie osoby po 25 proc.;
 • osoby chcące pokryć koszty uczestnictwa w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej lub w towarzystwie budownictwa społecznego bądź wkład wnoszony w związku ze współdzielczym lokatorskim prawem do lokalu.

Kiedy ruszy "Mieszkanie na start"?

Wszystko wskazuje na to, że program "Mieszkanie na start" ruszy już w drugiej połowie 2024 roku. W projekcie budżetu na ten rok przewidziano na niego zabezpieczenie w wysokości 500 mln złotych. Wprowadzono ograniczenie, według którego w 2024 roku z programu ma skorzystać około 50 tys. osób.