Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów został włączony projekt dotyczący zmian w podatkach i opłatach lokalnych. Jednym z kluczowych elementów projektu jest ujednolicenie stawki podatku od nieruchomości dla garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. Dla części właścicieli miejsc parkingowych oznacza to niższy podatek niż dotychczas.

Reklama

Jak jest obecnie?

Zgodnie z obecnymi przepisami, opodatkowanie miejsc postojowych w garażach podziemnych budynków mieszkalnych zależy od wpisu w księdze wieczystej. Jeśli właściciel mieszkania ma miejsce postojowe na osobnej księdze wieczystej, czyli wyodrębnionej od lokalu mieszkalnego, to maksymalne stawki podatku od nieruchomości wynoszą:

  • dla mieszkania: 1,15 zł za 1 m²,
  • dla miejsca postojowego: 11,17 zł za 1 m².

Co się zmieni w podatku od nieruchomości?

W praktyce oznacza to, że podatek od nieruchomości za miejsce postojowe może być nawet 10 razy wyższy niż za lokal mieszkalny. Należy jednak zaznaczyć, że powyższe stawki są maksymalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów. O rzeczywistej wysokości stawek podatku od nieruchomości decydują gminy, przy czym stawki te nie mogą przekraczać wartości ustalonych w rozporządzeniu.

Jeśli miejsce parkingowe znajduje się na tej samej księdze wieczystej co lokal mieszkalny, obowiązuje stawka 1,15 zł/m². Przykładowo, właściciel miejsca o powierzchni 20 m² na jednej księdze zapłaci 23 zł podatku, natomiast w przypadku wyodrębnienia miejsca postojowego, kwota ta wyniesie 223,40 zł (zgodnie z aktualnymi maksymalnymi stawkami).

Reklama

Niższy podatek dla właścicieli miejsc w garażach

W projekcie ustawy możemy przeczytać, że w celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych, proponuje się uznanie tych garaży za część mieszkalną budynku. W efekcie tej zmiany, do opodatkowania wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych będzie stosowana stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2025 roku. Będzie się ona jednak wiązać z nowym obowiązkiem, który zostanie nałożony na współwłaścicieli takich garaży. W informacji na stronach KPRM możemy przeczytać, że osoby fizyczne będące współwłaścicielami takich lokali przed dniem wejścia w życie ustawy muszą złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych do dnia 31 stycznia 2025 r. Złożenie tej informacji umożliwi organom podatkowym pozyskanie danych dotyczących wielkości powierzchni do opodatkowania według stawki przewidzianej dla budynków mieszkalnych. Wychodzi więc na to, że właściciele nieruchomości, którzy będą chcieli skorzystać z niższej stawki, będą zobowiązani więc do ponownego złożenia informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (formularz IN-1).

Co jeszcze ma się znaleźć w ustawie?

W proponowanej ustawie przewiduje się również wyłączenie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej, obejmującej grunty, budynki i budowle wchodzące w skład terminala towarowego. Od 1 stycznia nie będzie można stosować tego zwolnienia bez zgody Komisji Europejskiej. W projektowanej ustawie ma się również znaleźć zmiana dotycząca zwolnień z podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli znajdujących się na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego.

Proponuje się również zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz podatku leśnym dla instytutów badawczych. Zwolnienie z podatku ma obejmować wyłącznie nieruchomości lub ich części, które są używane do działalności tych instytutów. W związku z tym, zwolnienie nie będzie dotyczyć nieruchomości, w tym gruntów rolnych i leśnych, które nie są wykorzystywane przez te instytuty.