Zmiany w rozliczaniu fotowoltaiki od 1 lipca 2024. Te nowości już zostały uchwalone

Zmian w zasadach rozliczania fotowoltaiki które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2024 r. dotyczą właścicieli instalacji fotowoltaicznych (prosumentów) którzy uruchomili je po 1 kwietnia 2022 r. i muszą korzystać z systemu rozliczeń net-billing. Oznacza to, że nadwyżki energii sprzedają do sieci po cenach rynkowych, a kiedy energii im brakuje (bo instalacje nie pracują), kupują ją po standardowych stawkach – takich samych jak "zwykli" odbiorcy prądu.

Obecna stawka którą prosumenci rozliczający się net-billingiem otrzymują za prąd odprowadzony do sieci to rynkowa miesięczna cena energii elektrycznej (RCEm). Podawana jest przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne raz w miesiącu, ustala się ją biorąc pod uwagę ceny obowiązujące na giełdzie energii oraz ilość energii wprowadzoną do sieci przez wszystkie instalacje fotowoltaiczne w Polsce. "(…) jest to już stawka uwzględniająca fakt, że większość energii z fotowoltaiki trafia do sieci w ciągu dnia, gdy ceny sprzedaży są niskie. Stawka RCEm jest wiec obecnie dużo niższa niż średnie dobowe ceny energii w kraju" – zwraca uwagę w jednej ze swoich analiz portal wysokienapięcie.pl.

Reklama
Reklama

Zmiana wchodząca w życie1 lipca br. zakłada przejście ze stawki RCEm na RCE (rynkową cenę energii) która zmienia się co godzinę. Właściciele fotowoltaiki na net-billingu będą musieli rozliczać się tą metodą. Ma to m.in. zachęcić ich do tego, by w godzinach, w których prądu w jest najwięcej (i jest najtańszy) w sposób maksymalny wykorzystywali go na własne potrzeby lub magazynowali. iZmiana stawki z rynkowej miesięcznej ceny energii (RECm) na rynkową cenę energii (RCE) wynika ze zmian w ustawie o OZE przyjętych jesienią 2021 r.

Godzinowe rozliczanie fotowoltaiki tylko dla chętnych? Rząd już przygotował projekt

Już jakiś czas temu pojawiły się informacje, że obecny rząd planuje zmienić przepisy o OZE w taki sposób, by przejście na godzinowe rozliczanie fotowoltaiki nie było obowiązkowe. Odpowiedni projekt jest już gotowy i na początku czerwca trafił do konsultacji. W uzasadnieniu do tego dokumentu czytamy: "W celu zwiększenia opłacalności rozliczeń prosumentów w systemie net-billing proponuje się modyfikację (…) przepisów w ustawie OZE, polegającą na możliwości dalszego rozliczania w oparciu o RCEm prosumentów, którzy byli w ten sposób rozliczani przed dniem 1 lipca 2024 r."

Oznacza to, że możliwość pozostania przy stawce miesięcznej będą mieli tylko ci prosumenci rozliczający się net-billingiem, których instalacje działały przed 1 lipca br. Właściciele instalacji uruchomionych po tej dacie będą musieli korzystać ze stawki RCE.

Druga ważna zmiana zawarta w projekcie ma zachęcać prosumentów, by jednak przechodzili na rozliczanie godzinowe. Mowa zwiększenie wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię (tzw. nadpłaty) do 30 proc. "Jeżeli natomiast dany prosument zdecyduje się nadal stosować dotychczasowy sposób rozliczeń, wysokość zwrotu jego nadpłaty nie ulegnie podwyższeniu i jak dotychczas będzie wynosić do 20 proc. wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w miesiącu kalendarzowym, którego dotyczy zwrot nadpłaty" – czytamy.

Godzinowe rozliczanie fotowoltaiki a taryfy dynamiczne

Eksperci od OZE zwracają uwagę, że godzinowe rozliczanie fotowoltaiki nie powinno być utożsamiane z taryfami dynamicznymi za prąd (które też są nowością, powinny się znaleźć w ofercie sprzedawców prądu pod koniec sierpnia br.). Przede wszystkim – rozliczenia godzinowe dotyczą właścicieli fotowoltaiki i prądu z instalacji PV dostarczanego do sieci elektroenergetycznej. Taryfy dynamiczna z kolei powinna być skierowane do wszystkich odbiorców prądu (konsumentów). Przejście na taryfę dynamiczną będzie dobrowolne. Warunkiem będzie posiadanie liczników zdalnego odczytu (LZO). LZO wprowadzane są stopniowo, szacuje się, że wszyscy odbiorcy prądu w Polsce będą w nie wyposażeni dopiero około 2030 r.

Właściciele instalacji PV (którzy są również odbiorcami prądu z sieci), będą mogli także skorzystać z taryf dynamicznych. Można spotkać się z opiniami, że to właśnie oni jako pierwsi będą korzystać z taryf ponieważ posiadają odpowiednie urządzenia pozwalające monitorować zużycie prądu. Eksperci przewidują również, że i taryfy dynamiczne, i rozliczanie godzinowe mogą być opłacalne dla prosumentów których instalacje wyposażone są w magazyny energii.