Czym jest domek letniskowy?

Domek letniskowy zgodnie z prawem powinien służyć do czasowego wypoczynku. Nie jest to nieruchomość zamieszkiwana na stałe, można z niej korzystać w danym czasie roku, np. podczas letnich wakacji. Dlatego też zdarza się, że domki nie są ogrzewane, nie mają ocieplenia i nie nadają się do zamieszkania w czasie zimnych miesięcy. Mogą być one także wynajmowany i stanowić formę działalności. Czy wówczas można starać się o dofinansowanie na domek letniskowy?

Dofinansowanie domku letniskowego – czy jest możliwe?

Reklama

Nie istnieje dofinansowanie stricte przeznaczone na domek letniskowy. Jednak z racji tego, że może on stanowić działalność, istnieją inne formy pomocy finansowej, z których można skorzystać w tym przypadku. Przedstawiamy 3 propozycje, dzięki którym można uzyskać dotację na domek letniskowy.

Reklama

Dofinansowanie działalności z UP i PFRON

Dofinansowanie domku letniskowego można uzyskać, korzystając z dotacji na działalność turystyczną z powiatowego urzędu pracy lub z PFRON. Dzięki tym pieniądzom można dostosować domek do przyjmowania w nim gości czy też rozwinąć swoją działalność.

Aby otrzymać dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy, należy mieć status osoby bezrobotnej (można się o nie starać właściwie już od pierwszego dnia), nie prowadzić działalności gospodarczej przez minimum rok przez złożeniem wniosku o dotację, nie być karanym za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i nie uzyskać wcześniej tego rodzaju dofinansowania – można je bowiem otrzymać tylko raz. Ponadto nie można przerwać szkoleń, stażu lub indywidualnego planu działania z urzędu pracy z własnej winy.

Na co można wydać dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy? Należy sprawdzić listę wydatków, którą ustala indywidualnie PUP. Już przed przygotowaniem wniosku warto sprawdzić, na jakie koszty można je przeznaczać i czy rzeczywiście możliwe jest pod tym względem spełnienie potrzeb osoby biorącej dotację.

Z kolei dofinansowanie z PFRON dotyczy osób niepełnosprawnych. Zasady przyznawania są podobne do tych z urzędu pracy, jednak regulaminowe progi są wyższe. Osoba z niepełnosprawnością, która chce założyć działalność turystyczną, może starać się maksymalnie o 15-krotność średniej pensji w ramach dotacji.

Lokalne Grupy Działania a dofinansowanie domku letniskowego

Lokalne Grupy Działania wspierają przedsiębiorczość na terenach lokalnych. Jest to instytucja, która zrzesza lokalne organizacje i mieszkańców mniejszych gmin, mając na celu podnoszenie atrakcyjności danego miejsca, nie tylko w oczach turystów, lecz także mieszkańców.

W ramach tych grup można uzyskać dotację z funduszy Unii Europejskiej – jak wskazuje portal Murator.pl, dotacje są udzielane w wysokości maksymalnie 150 000 zł, a pokryć mogą nawet do 85% kosztów kwalifikowanych. Można ją wykorzystać na remonty, działania promocyjne czy na środki trwałe.

W tym przypadku największe szanse na dotacje mają działalności prowadzone przez osoby, które mieszkają na terenie działania LGD i należą do grup ryzyka wykluczenia społecznego (osoby starsze, bezrobotne itd.), obiekt ma potencjał ekonomiczny i może zwiększyć rozwój regionu.