Ruszyły kontrole w całym kraju w celu zbadania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z nowymi przepisami dotyczącymi prawa wodnego. Nowelizacja przepisów nakłada obowiązek na gminy, aby przeprowadziły kontrole na swoim terenie i prowadziły szczegółową ewidencję dotyczącą gospodarki nieczystościami na konkretnym obszarze. Podczas tych kontroli, jednym z głównych zagadnień, które będą sprawdzane przez kontrolerów, są szamba i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Naruszenia mogą skutkować nałożeniem kar finansowych.

Reklama

Kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Celem planowanych kontroli jest sprawdzenie integralności przydomowych zbiorników na nieczystości oraz systemów oczyszczania ścieków. Zgodnie z najnowszymi przepisami miejscowej gminy, właściciele są zobowiązani do przedstawienia szczegółowych raportów dotyczących zarządzania odpadami.

Reklama

Aby uniknąć potencjalnych kłopotów, posiadacze nieruchomości muszą w pierwszej kolejności przygotować odpowiednią dokumentację. W tym celu mogą zostać poproszeni przez urzędników o okazanie umowy zawartej z przedsiębiorstwem specjalizującym się w wywozie odpadów. Istotne jest także posiadanie faktur VAT lub rachunków, potwierdzających regularne usuwanie odpadów.

Reklama

Wysokie kary finansowe za łamanie przepisów

Osoby przeprowadzające kontrolę mają prawo wchodzić na teren posesji w dowolnym momencie, a właściciel nieruchomości nie może im przeszkadzać w wykonywaniu ich obowiązków. W przypadku naruszenia tego przepisu policja może nałożyć na właściciela domu mandat w wysokości 500 zł.

Brak niezbędnej dokumentacji może skutkować nałożeniem grzywny finansowej w wysokości od 500 do 5 tys. zł. Jak podaje polsatnews.pl, najwyższa kara przewidziana jest dla osób, które nie mają podłączonych posesji do kanalizacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. W takiej sytuacji mandat może sięgać nawet 50 tys. zł.

Właściciele nieruchomości mogą być zwolnieni z powyższego obowiązku jedynie w przypadku, gdy przyłącze kanalizacyjne jest nieekonomiczne lub gdy istnieją techniczne przeszkody niemożliwe do przezwyciężenia, które uniemożliwiają jego podłączenie.

Na to trzeba zwrócić uwagę

W trakcie wykonywania swoich obowiązków każdy kontroler musi posiadać przy sobie identyfikator oraz upoważnienie. Te dokumenty będą mogły być pokazane właścicielowi nieruchomości w przypadku jego żądania.