Ile wynosi dofinansowanie w ramach programu "Moja elektrownia wiatrowa"?

Na całą realizację programu "Moja elektrownia wiatrowa", który ma rozpocząć się w 2024, a zakończyć w 2029 roku, przeznaczony jest budżet wynoszący 400 mln zł. Nie wiadomo jednak, jaka część z tej sumy będzie obejmowała pierwszy nabór do skorzystania z niego. Wiadomo natomiast, żeumowy na dofinansowanie przydomowej elektrowni mają być podpisywane do końca 2028 roku.

Beneficjenci programu będą mogli otrzymać do 30 tys. zł na zakup i montaż przydomowej siłowni wiatrowej o mocy od 1 kilowata do 20 kilowatów. Dofinansowanie ma wynieść do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 tys. zł za każdy 1 kilowat zainstalowanej mocy. Ponadto można otrzymać środki na zakup i montaż magazynów energii elektrycznej. Wówczas dofinansowanie może wynieść do 17 tys. zł – na magazyn, który będzie miał minimalną pojemność 2 kilowatogodzin, jednak nie więcej niż 6 tys. zł na każdą 1 kilowatogodzinę pojemności.

Reklama
Reklama

Cel programu "Moja elektrownia wiatrowa"

Przydomowe elektrownie wiatrowe mogą pomóc w ochronie środowiska i realizacji celów klimatycznych. Założenia programu są zgodne z tymi celami. Ponadto program powstał, by zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w finalnym jej zużyciu, wspierać rozwój energetyki prosumenckiej oraz promować autokonsumpcję przez magazynowanie wytworzonej energii.

Kim są beneficjenci programu?

Beneficjentami programu będą osoby fizyczne, które są właścicielami bądź współwłaścicielami budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którzy na własne potrzeby wytwarzać będą energię elektryczną. Dzięki programowi "Moja elektrownia wiatrowa" będą mogli zakupić i zamontować przydomową siłownię wiatrową lub magazyn energii elektrycznej.

Koszty kwalifikowane programu "Moja elektrownia wiatrowa"

Dofinansowanie będzie obejmowało między innymi koszty urządzeń, materiałów i usług, które będą znajdowały się w Załączniku nr 1 programu. Ponadto dokumenty zakupu mają zawierać dane lub informacje charakterystyczne dla przedmiotu towaru lub usługi, którą obejmują, aby można było zidentyfikować zakres rzeczowy określony we wniosku o dofinansowanie.