Zmiany w programie "Czyste Powietrze"

Od 22 kwietnia bieżącego roku będą obowiązywać nowe regulacje w programie "Czyste Powietrze", które ograniczą dotacje jedynie do pomp ciepła oraz kotłów zgazowujących drewno i na pellet, pod warunkiem że znajdą się na liście ZUM (Zielonych Urządzeń i Materiałów). Jednak do 13 czerwca będzie obowiązywał okres przejściowy, w trakcie którego producenci oraz dystrybutorzy, będą zobowiązani do uzupełnienia niezbędnej dokumentacji oraz badań dla oferowanych urządzeń grzewczych. Po 13 czerwca dotacje z programu "Czyste Powietrze" nie będą dostępne dla pomp ciepła, które nie znajdą się na liście ZUM.

Pompy ciepła: NFOŚiGW zaleca ostrożność

Reklama

Przed wprowadzeniem zaplanowanych modyfikacji w programie "Czyste Powietrze", NFOŚiGW zaleca ostrożność przy zakupie pomp ciepła. Po 13 czerwca wsparcie finansowe z Funduszu będzie przysługiwało jedynie dla pomp znajdujących się na specjalnej liście, która potwierdza zgodność oferowanych urządzeń z deklarowanymi parametrami.

Reklama
Reklama

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zaobserwował wzrost liczby wniosków złożonych przez pełnomocników o dotacje na pompy ciepła bez konieczności termomodernizacji po ogłoszeniu zmian dotyczących tych urządzeń. Fundusz jednakże ostrzega, że ten wzrost może sugerować działania nieetyczne ze strony wnioskodawców i odbiorców pomocy z programu.

Zainteresowani dotacjami z programu "Czyste Powietrze" – wybierając na własną odpowiedzialność dostawcę i firmę instalacyjną zajmującą się wymianą źródła ciepła – powinni zachować ostrożność, szczególnie jeśli ktoś puka do ich drzwi i proponuje coś za darmo. W rzeczywistości może okazać się, że to nieuczciwy wykonawca, który oferuje usługi i produkty niskiej jakości w zawyżonych cenach - wskazał w komentarzu dla PAP wiceprezes NFOŚiGW Robert Gajda.

Zakupy pomp ciepła po 13 czerwca

Podkreślono, że osoba ubiegająca się o korzyści powinna być czujna, gdy przedstawiciel firmy proponuje pełnomocnictwo w ramach programu "Czyste Powietrze", a nie zapewnia możliwości dokładnego zapoznania się z warunkami umowy.

Wiceprzewodniczący NFOŚiGW także sugeruje, aby osoba zainteresowana zakupem pompy ciepła i uzyskaniem dotacji z Funduszu na ten cel skonsultowała się z doradcą energetycznym w swojej gminie w sprawie proponowanego rozwiązania. Zaleca również poszukiwanie informacji na temat wybranego urządzenia w internecie. Według niego najlepiej jest również przeprowadzić audyt energetyczny, który pokaże rzeczywiste potrzeby danego domu. Podkreślił, że na takie działania można otrzymać dotację z NFOŚiGW.

Jeśli wybieramy pompę ciepła to zakupy najbezpieczniej zrobić jednak po 13 czerwca, kiedy na liście ZUM znajdą się tylko urządzenia o sprawdzonej jakości – dodał wiceprezes Robert Gajda.

Nieuczciwi sprzedawcy pomp ciepła

Zaznaczono, że od teraz możliwe jest składanie wniosków o dotacje z programu „Czyste Powietrze” w celu zakupu i instalacji pomp ciepła po 13 czerwca. W lutym 2024 roku NFOŚiGW podjęło decyzję dotyczącą zmian w programie, koncentrując się głównie na dofinansowaniu pomp ciepła. Specjaliści i reprezentanci branży zwracali uwagę na obecność na polskim rynku wielu pomp ciepła wyprodukowanych w Azji, które nie spełniały określonych wymagań ani parametrów technicznych.

Już we wrześniu ubiegłego roku NFOŚiGW ostrzegał przed wykorzystywaniem dotacji przez nieuczciwych sprzedawców do sprzedaży urządzeń niezgodnych z wymaganiami. Ponadto sektor podkreślał trudności, z jakimi musieli się zmagać nabywcy w odróżnieniu wysokiej jakości pomp ciepła, takich jak te od polskich producentów, od tych pochodzących z Chin, które mogą nie spełniać norm jakościowych.