Kontrola ogrzewania w budynku – jak często?

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków w artykule 23 wskazuje, w jakiej częstotliwości przeprowadzane mogą być okresowe kontrole ogrzewania w budynkach. Zależy to głównie od mocy używanego kotła.

Kontrole odbyć się mogą co najmniej raz na:

Reklama
  • 2 lata – w przypadku kotłów opalanych paliwem ciepłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;
  • 3 lata – dla źródeł ciepła, które nie zostały wymienione w zestawieniu, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i instalacji – o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kilowatów;
  • 4 lata – w przypadku ogrzewania nieruchomości za pomocą kotła gazowego o nominalnej mocy cieplnej większej niż 100 kilowatów;
  • 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 do 100 kilowatów.
Reklama

Co ważne, kontroli ogrzewania poddawane są budynki, nie natomiast lokale. W związku z tym przeprowadza je zarządca danego budynku.

Kiedy nie trzeba przeprowadzać kontroli ogrzewania?

Jak można przeczytać na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w serwisie Gov.pl, kontrola ogrzewania budynku nie zawsze jest obowiązkiem. Nie trzeba jej przeprowadzać między innymi w przypadku systemów ogrzewania, które mają moc do 20 kilowatów oraz systemów chłodzenia o mocy do 12 kilowatów. Jak wskazuje portal Inżynier Budownictwa, obejmuje to systemu grzewcze w części mieszkań oraz domów jednorodzinnych.

Kontrole nie są konieczne również w budynkach, które są wyposażone w systemy automatyki i sterowania czy systemy techniczne obsługiwane przez operatora urządzeń lub sieci, który je monitoruje.

Ponadto, kiedy od ostatniej kontroli nie zostały wprowadzane zmiany, to kolejne mają mniejszy zakres.

Na czym polega kontrola systemu ogrzewania?

Reklama

Podczas kontroli ogrzewania i klimatyzacji sprawdza się ich stan techniczny. Ocenie podlegają także źródła ciepła lub chłodzenia – czy wielkość źródła jest zgodna w wymogami. Ponadto ważne jest również to, czy systemy są sprawne oraz jaka jest ich zdolność do optymalizacji działania w warunkach, które są typowe dla ich użytkowania.

Kontrola systemu ogrzewania. Kiedy spodziewać się kontrolera?

Co istotne, kontroler nie zapuka niespodziewanie do drzwi. Przeprowadzanie okresowej kontroli systemu ogrzewania jest bowiem obowiązkiem właścicieli oraz zarządców budynku i to oni muszą pilnować tego, by odbywała się w odpowiednim czasie.

Kto przeprowadza kontrolę?

Kontrole systemu ogrzewania w budynkach są przeprowadzane przez osoby wpisane do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Jak wskazuje serwis Biznes.gov.pl, taka osoba musi posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej bądź też kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.