Posiadanie skrzynki pocztowej – przepisy prawne

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy właściciel nieruchomości, w której znajduje się budynek mieszkalny, jest zobowiązany do umieszczenia i utrzymania skrzynki pocztowej. Obowiązek ten jest jasno określony w Ustawie o prawie pocztowym z 23 listopada 2012 roku. Warto podkreślić, że obowiązek ten istnieje niezależnie od przekonania właściciela o możliwości prowadzenia całej korespondencji drogą elektroniczną, na przykład poprzez e-PUAP, e-mail czy profil zaufany. Posiadanie skrzynki pocztowej jest wymogiem bezwarunkowym.

Kara za brak skrzynki pocztowej

Reklama

Brak skrzynki pocztowej może skutkować karą grzywny w wysokości od 50 do 10 000 złotych. Istotne jest, że niższe kary dostają osoby, które zamontowały skrzynkę pocztową, ale w trudno dostępnym miejscu. Najwyższą karę otrzymują osoby, które w ogóle nie posiadają skrzynki. Należy podkreślić, że karę można dostać też wtedy, gdy wymiary skrzynki nie spełniają wymogów prawnych. Skrzynka pocztowa musi pomieścić kopertę o wymiarach 22,9 cm na 32,4 cm i grubości do 6 cm.

Reklama
Reklama

Mandat za brak skrzynki pocztowej wystawia Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) po otrzymaniu zgłoszenia. Często osobą zgłaszająca brak skrzynki jest listonosz, który ma problem z przekazaniem listów właścicielowi.

Skrzynka pocztowa – dlaczego warto ją mieć?

Mimo rozwoju komunikacji elektronicznej wiele instytucji, w tym urzędy administracji państwowej i samorządowej, nadal korzystają z tradycyjnej poczty. Wezwania sądowe, pisma urzędowe, faktury za prąd czy wodę – to tylko niektóre z dokumentów, które mogą dotrzeć do nas jedynie za pośrednictwem skrzynki pocztowej. W niektórych przypadkach brak możliwości odbioru pisma może skutkować negatywnymi konsekwencjami prawnymi, np. utratą praw do świadczeń socjalnych czy koniecznością uregulowania należności w trybie natychmiastowym.

Skrzynka pocztowa – bezpieczeństwo dokumentów i oszczędność czasu

W przeciwieństwie do wiadomości e-mail, które mogą zostać przechwycone lub usunięte, korespondencja papierowa jest bezpieczna i lepiej chroniona. Skrzynka pocztowa zapewnia prywatność i pewność, że nikt nieuprawniony nie zapozna się z Twoją korespondencją. Zaletą jej posiadania jest też oszczędność czasu. Nie musimy stać w kolejkach i możemy odebrać korespondencje w dogodnym dla siebie czasie, bez konieczności dostosowywania się do godzin otwarcia placówki pocztowej.