Sopot kolejny raz dzierży palmę pierwszeństwa

Reklama

Dokładna analiza transakcyjnych cen lokali we wszystkich miastach na prawach powiatu jest możliwa, ponieważ GUS opublikował niedawno swoje opracowanie dotyczące 2017 r. Pomimo (prawie rocznego) przesunięcia czasowego, dane Głównego Urzędu Statystycznego zasługują na dużą uwagę. Warto zdawać sobie sprawę, że wspomniana instytucja jest jedyną, która bada poziom cen mieszkań w wielu mniejszych miastach Polski. Dodatkowym atutem GUS-owskich danych wydaje się to, że mają one charakter transakcyjny i powstają dzięki analizie aktów notarialnych.

Co wynika z analiz? Sopot po raz kolejny cechował się najwyższym poziomem średnich transakcyjnych cen mieszkań (nowych i używanych). Ubiegłoroczna średnia dotycząca Sopotu wynosiła aż 10 246 zł/mkw. Cena sprzedaży 1 mkw. przekraczana przez połowę sopockich lokali (mediana), od stycznia do grudnia 2017 r. była tylko nieco niższa (9836 zł). Dla porównania, analogiczne wyniki z Warszawy wyniosły odpowiednio: 8210 zł/mkw. (średnia) oraz 7754 zł/mkw. (mediana).

Co ciekawe, trzeciego miejsca pod względem średniego kosztu metrażu wcale nie zajął Kraków (wynik: 6497 zł/mkw.). W 2017 r. Miasto Kraka zostało już wyprzedzone przez Gdańsk (średni wynik: 6554 zł/mkw.). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że pod względem cenowej mediany (6246 zł/mkw.) Kraków jednak odnotował wyższy wynik aniżeli Gdańsk (5994 zł/mkw.).

Kolejne ciekawe spostrzeżenie dotyczy liczby miast, w których od stycznia do grudnia 2017 r. średnia transakcyjna cena 1 mkw. lokali przekraczała 5000 zł. Na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego można wskazać dziewięć takich ośrodków miejskich na prawach powiatu. Oprócz Sopotu, Warszawy, Krakowa, Gdańska, Poznania i Wrocławia, w tym gronie znajdziemy również Lublin, Gdynię i Świnoujście. Miasto położone nad cieśniną Świną to kolejny obok Sopotu przykład miejscowości, której wczasowy charakter ma duży wpływ na ceny mieszkań.

Prezentacja miast na prawach powiatu cechujących się w 2017 r. najwyższą i najniższą ceną za 1 mkw. kupowanego lokalu mieszkalnego
Nazwa miasta na prawach powiatu ↓ Średnia cena 1 mkw. lokali kupowanych w 2017 r. Medianowa cena 1 mkw. lokali kupowanych w 2017 r. Miasta ze średnią ceną metrażu powyżej 5000 zł/mkw. (2017 r.)
Sopot 10 246 zł 9 836 zł
Warszawa 8 210 zł 7 754 zł
Gdańsk 6 554 zł 5 994 zł
Kraków 6 497 zł 6 246 zł
Gdynia 6 369 zł 5 909 zł
Świnoujście 6 137 zł 6 228 zł
Poznań 5 812 zł 5 897 zł
Wrocław 5 550 zł 5 674 zł
Lublin 5 041 zł 5 088 zł
Miasta ze średnią ceną metrażu poniżej 2500 zł/mkw. (2017 r.)
Zabrze 2 465 zł 2 390 zł
Jelenia Góra 2 464 zł 2 624 zł
Tarnobrzeg 2 398 zł 2 358 zł
Ruda Śląska 2 281 zł 2 231 zł
Piekary Śląskie 2 143 zł 2 158 zł
Jastrzębie - Zdrój 2 085 zł 1 972 zł
Wałbrzych 1 988 zł 2 053 zł
Bytom 1 842 zł 1 855 zł
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS / RynekPierwotny.plWciąż znajdziemy miasta z cenami lokali do 2500 zł/mkw.

Znamy już odpowiedź na pytanie o miasta Polski "najdroższe" pod względem średnich cen 1 mkw. mieszkań. Równie ciekawa może być analiza tych miast na prawach powiatu, które w 2017 r. cechowały się najniższymi kosztami zakupu metrażu. Jak pokazuje zestawienie portalu RynekPierwotny.pl, mowa o miastach ze średnią ceną lokali nieprzekraczającą 2500 zł/mkw. Pomimo kolejnych wzrostów cen mieszkań, w 2017 r. wciąż można było znaleźć osiem takich ośrodków miejskich.

W cenowym rankingu najniżej ulokowały się następujące miasta: Zabrze, Jelenia Góra, Tarnobrzeg, Ruda Śląska, Piekary Śląskie, Jastrzębie-Zdrój, Wałbrzych i Bytom. Najciekawsza wydaje się sytuacja Bytomia, czyli jedynego miasta na prawach powiatu, w którym zarówno średnia jak i medianowa cena 1 mkw. mieszkań z 2017 r. nie przekraczała 2000 zł. Ten postindustrialny ośrodek miejski stanowi przykład miejscowości, której niewielka atrakcyjność osadnicza skutkuje bardzo niskimi cenami lokali. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie "tanie" miasta uwzględnione w powyższej tabeli mają poprzemysłowy charakter i problemy z zatrzymaniem młodych pracowników.