Zakup mieszkania to dla większości osób największa i najpoważniejsza inwestycja w życiu. Niestety kupując “dziurę w ziemi” nabywcy ponoszą spore ryzyko. Istnieją obawy, czy inwestycja zostanie doprowadzona do końca, czy deweloper nie ogłosi upadłości lub termin zakończenia prac nie zostanie przesunięty. Deweloperski Fundusz Gwarancyjny ma stanowić formę zabezpieczenia dla osób, które boją się utraty zainwestowanych pieniędzy.

Reklama

Jak działa Deweloperski Fundusz Gwarancyjny?

DFG działa tylko i wyłącznie na rynku pierwotnym. Co za tym idzie, nawet jeśli kupujemy z drugiej ręki mieszkanie w stanie deweloperskim od osoby, która postanowiła sprzedać nieruchomość, zabezpieczenie nie będzie już obowiązywać. Ochrona dotyczy jedynie umów deweloperskich. Wynika to z faktu, iż taka umowa nie przenosi prawa własności na nabywcę, określa jedynie, że nastąpi to w danym czasie w przyszłości. Stąd też potrzebne jest dodatkowe zabezpieczenie.

Reklama

Osoby, które kupiły mieszkanie lub dom po 1 lipca 2022 roku nie muszą obawiać się, że stracą zainwestowane pieniądze, bowiem środki wpłacone na mieszkaniowy rachunek powierniczy są chronione przez Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Jego obsługą zajmuje się z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Głównym celem jest zabezpieczenie konsumentów przez częściową lub całkowitą utratą pieniędzy wpłaconych na rachunek w trakcie trwania umowy. Ochrona zaczyna się już w momencie, gdy osoba dokona pierwszej wpłaty, a kończy się w chwili przeniesienia aktu własności.

Jak to działa? Osoby, które kupują mieszkanie będące w trakcie budowy, wpłacają pieniądze na mieszkaniowe rachunki powiernicze. Od tych wpłat deweloperzy muszą odprowadzać obowiązkowe składki na fundusz, w ten sposób budując jego kapitał. Jeśli doszłoby do sytuacji, że deweloper lub bank prowadzący rachunek ogłosi upadłość lub nabywca wycofa się z umowy, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny odda mu środki, które wpłacił na zakup mieszkania. Warto dodać, że chroniona jest nie tylko sama nieruchomość, ale również nabywane wraz z nią pomieszczenia, np. komórka lokatorska lub miejsce parkingowe.

Co zmieni się od 1 lipca 2024 roku?

Na ten moment ochrona dotyczy wyłącznie inwestycji, w których deweloper rozpoczął sprzedaż mieszkań po 1 lipca 2022 roku. Już za kilkanaście dni skończy się 2-letni okres przejściowy, a ochroną będą objęte wszystkie umowy deweloperskie.

Od stycznia do maja br. ochroną DFG objęto ponad 49 tys. umów deweloperskich na łączną sumę ponad 31 miliardów zł. Osoby, które chcą zarejestrować swoją umowę, muszą założyć konto na stronie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego. Następnie powinny sprawdzić poprawność danych zawartych w dokumencie. Warto także na bieżąco monitorować wpłaty na mieszkaniowy rachunek powierniczy. W razie wystąpienia problemów, konsument może złożyć wniosek o zwrot środków z funduszu.