Dlaczego nie można zastawiać klatki schodowej?

Części wspólne budynków wielorodzinnych i bloków, takie jak klatka schodowa, są często wykorzystywane do przechowywania rzeczy. Zastawiane są wózkami, rowerami, butami, meblami lub roślinami. To, co nie mieści się w mieszkaniu, znajduje swoje miejsce poza nim. Wiązać się to może z utrudnieniami.

Przez zastawioną klatkę schodową trudno przejść. Wniesienie na przykład większego mebla może być niemożliwe, ponieważ korytarze z prywatnymi rzeczami mieszkańców robą się bardzo wąskie. Problem będą mieli też na przykład ratownicy medyczni, jeśli będą musieli przenieść chorą osobę. Meble czy dywany są też łatwopalne i stanowią zagrożenie podczas pożaru. Ponadto klatki schodowe to drogi ewakuacyjne. Tym samym muszą być wyczyszczone, dostępne i bezpieczne.

Reklama

Przedłużanie mieszkania przez wykorzystywanie klatki schodowej jest też prawnie zabronione. Mieszkańcy, którzy ten zakaz łamią, mogą zostać ukarani.

Reklama

Zastawianie klatki schodowej – co mówią przepisy?

Przede wszystkim warto przyjrzeć się § 4 ust. 1 pkt 16 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Według niego w obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, rozprzestrzenić go lub utrudnić prowadzenie działania ratowniczego oraz ewakuacji. Jedną z nich jest właśnie lokalizowanie elementów wystroju wnętrz, instalacji i urządzeń w sposób, który zmniejsza wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych. Zastawianie klatki schodowej jest więc wyraźnie zakazane.

Ponadto zastawienie wspólnych części bloku może skutkować tym, że ktoś straci życie – na przykład podczas pożaru. Jak stanowi Kodeks karny w art. 163 ust 1., "[k]to sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach […] podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10". Ponadto, jeżeli następstwem takiego zdarzenia jest śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, to sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

Co zrobić, gdy sąsiedzi zastawiają klatkę schodową?

Pierwszym krokiem w przypadku, gdy sąsiedzi zastawiają klatkę schodową, jest rozmowa i uświadomienie im konsekwencji. Jeżeli jednak to nie pomaga i w części wspólnej bloku wciąż stoją rzeczy, które utrudniają przemieszczanie się, konieczne są dalsze działania. Jak wskazuje portal murator.pl, taki problem można zgłosić do straży miejskiej lub straży pożarnej. Służby te mogą założyć karę na osobę, która blokuje wspólny korytarz.

Kary za zastawianie klatki schodowej

Jakiej kary może spodziewać się osoba, która zastawia klatkę schodową? Jak wskazuje art. 82 § 1 Kodeksu wykroczeń, "kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających na składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany".

Kodeks wykroczeń określa również wysokość grzywny. W takim przypadku można otrzymać od 20 do 5000 zł kary.