Co kontrolują gminy?

W związku z nowelizacją ustawy – Prawo wodne z 2022 roku - gminy muszą skontrolować prywatne domy jednorodzinne, które nie są podłączone do kanalizacji. Sprawdzeniu podlegają umowy o wywóz nieczystości.

Kto podlega kontroli?

Reklama

Gminy w całej Polsce muszą skontrolować i zewidencjonować systemy bezodpływowe na ich terenie. Oznacza to, że sprawdzeniu podlegają domy mające szamba i własne oczyszczalnie ścieków.

Reklama

Szacuje się, że w Polsce kontrola obejmie 500 tys. domów nieposiadających dostępu do kanalizacji.

Reklama

Na czym polega kontrola domów niepodłączonych do kanalizacji?

W imieniu gminy domy z szambami i oczyszczalniami ścieków mają sprawdzać strażnicy miejscy lub wybrani do tego urzędnicy, którzy skontrolować mają, jaki jest stan techniczny zbiorników, czy właściciele gospodarstw domowych posiadają rachunki za wywóz ścieków oraz czy regularnie opróżniają zbiorniki.

Szamba i inne zbiorniki na nieczystości mają być szczelne i funkcjonalne oraz regularnie oczyszczane przez profesjonalne firmy. Zadaniem gminy jest potwierdzenie, czy rzeczywiście się tak dzieje. Kontrola jest obowiązkowa, sprawdzane gospodarstwa domowe nie mogą odmówić udziału w niej.

Czego oczekuje gmina od kontrolowanych właścicieli?

Gmina przeprowadzająca kontrolę w domach jednorodzinnych niepodłączonych do kanalizacji, posiadających szambo, musi zyskać pewność, że właściciel posiada umowę na wywóz nieczystości płynnych z profesjonalną firmą. Ponadto konieczne jest okazanie rachunków potwierdzających wywóz.

Z kolei właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków muszą pokazać rachunki wskazujące na wywóz opadów ściekowych.

Co grozi za niedopełnienie obowiązków i nieposiadanie umów?

Jeżeli kontrolowani właściciele domów nie potrafią udokumentować wywozu nieczystości dokonywanego przez profesjonalne przedsiębiorstwa, czyli nie posiadają umów i rachunków to potwierdzających, to mogą zostać ukarani mandatem o wysokości 500 zł. Jednakże sprawa może zostać skierowana do sądu i wysokość kary może się zwiększyć do 5 tys. zł.

To jeszcze nie koniec kosztów, właściciel będzie bowiem zobowiązany do opróżnienia szamba lub wywozu osadów ściekowych z przydomowej oczyszczalni.

Podłączenie się do kanalizacji jest obowiązkowe. Jednak zdarza się, że technicznie nie jest to możliwe lub jest nieopłacalne ze względów ekonomicznych. Wówczas gospodarstwo domowe jest zwolnione z obowiązku, ale tym samym musi korzystać z usług firm zajmujących się wywozem nieczystości i mieć to udokumentowane. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, a mimo to dom jednorodzinny nie zostanie podłączony do kanalizacji, za taki czyn grożą kary w wysokości nawet do 50 tys. zł.

Do kiedy gminy muszą złożyć sprawozdanie?

Kontrole są wzmożone, ponieważ zgodnie z nowelizacją ustawy – Prawo wodne - gminy muszą złożyć sprawozdanie z kontroli najpóźniej do stycznia 2024 roku. Jeżeli gmina nie wywiąże się z obowiązków, to również zapłaci karę finansową – w wysokości 50 tys. zł.