Zdaniem gmin obecnie z zakazu eksmisji korzystają nieuczciwi mieszkańcy, którzy czynszu nie płacą, a lokalu opuścić nie zamierzają mimo prawomocnych wyroków. Gminy liczą straty: długi za niezapłacone czynsze przekraczają już ponad 6,3 mld zł.
Samorządowcy ostrzegają, że przedłużający się zakaz eksmisji może doprowadzić do tragedii np. w przypadku budynków w złym stanie, których nie chcą opuścić lokatorzy.
Potrzebna jest pilna zmiana prawa. Nie możemy czekać, aż zginą ludzie – ostrzega Marek Wójcik, przedstawiciel strony samorządowej na Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Reklama