Tak zwana duża nowelizacja prawa budowlanego, która weszła w życie 19 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471), przewidywała 12-miesięczne vacatio legis dotyczące projektu budowlanego. Ten okres przejściowy skończył się wczoraj. Od teraz, jak wyjaśnia inżynier Mariusz Okuń z Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, jedyną obowiązującą formą projektu dotyczącą nowych wniosków o pozwolenie na budowę jest wyłącznie projekt budowlany w zakresie: zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny jako trzecia część musi być wykonany przed przystąpieniem do realizacji robót i nie jest załącznikiem do wniosku. Natomiast wymagane jest oświadczenie o jego sporządzeniu.

Bez ścianek działowych

Adwokat dr Joanna Barzykowska, wspólnik w Kancelarii Graś i Wspólnicy sp.k., lider działu nieruchomości, wskazuje, że od wczoraj inwestorzy stracili możliwość składania wniosków o wydanie pozwolenia na budowę na starych zasadach.
Jak dodaje, w nowym stanie prawnym warto zwrócić uwagę na to, że inwestorów, którzy planowali, a nie zdążyli złożyć wniosku w urzędzie przed wskazaną datą, czeka wydłużenie prac. – Nowe przepisy znacząco zmieniły kształt projektu architektoniczno-budowlanego – argumentuje.
Reklama
Reklama