Jak wyjaśnił chodzi o cztery decyzje wydane przez prezydenta m.st. Warszawy. Komisja oprócz uchylenia decyzji, nakazała miastu ponowne rozpatrzenie sprawy.

Reklama

Kaleta powiedział, że nigdy nie powinno dojść do wypłaty kilkumilionowego odszkodowania dla Roberta N. i Janusza P., a prezydent stolicy nie sprawdził stosownych dokumentów w sprawie nieruchomości przy ul. Topiel 16.

Przewodniczący komisji podkreślił, że miasto powinno wystąpić o zwrot pieniędzy wypłaconych Robertowi N. i Januszowi P.

Reklama

Jak podała komisja weryfikacyjna, umową z października 2013 r. spadkobierca dawnych właścicieli nieruchomości przy ul. Topiel 16, sprzedał prawa i roszczenia do tej nieruchomości znanemu mecenasowi występującemu w szeregu spraw reprywatyzacyjnych Robertowi N. oraz jego współpracownikowi Januszowi P.

Prezydent m.st. Warszawy decyzjami z marca, kwietnia i sierpnia i października 2015 r. ustalił i przyznał im 5,5 mln zł odszkodowania za grunt przy ul. Topiel 16 o powierzchni 1019 metrów kwadratowych. W styczniu 2019 r. Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu wniósł sprzeciw od decyzji prezydenta Warszawy o przyznaniu odszkodowania.