Jaki poinformował na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości, że komisja weryfikacja uchyliła decyzję zwrotową dla nieruchomości przy ul. Mokotowskiej 46a i przekazała miastu sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Reklama

Szef komisji mówił, że decyzja zwrotowa została wydana z naruszeniem prawa - m.in. nie ustalono przesłanki posiadania nieruchomości przez dotychczasowych właścicieli lub ich następców prawnych. Dodał, że przeniesienie roszczeń doprowadziło to skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym. Jaki podkreślił, że w sprawie Mokotowskiej 46a nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

Komisja wydała decyzje ws. nieruchomości przy ul. Rakowieckiej 33 i we wszystkich orzekła o stwierdzeniu nieważności decyzji prezydenta m.st. Warszawy wydanych w lipcu 2015 i 2016 roku. Jaki mówił, że decyzje ws. Rakowieckiej 33 zostały wydane z naruszeniem prawa i decyzja zwrotowa została skierowana do osoby, która nie była stroną w sprawie.

Jaki poinformował również, że komisja przyznała w sumie ponad 483 tys. zł z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia dla lokatorów kamienic przy ul. Noakowskiego 16, Schroegera 72, Poznańskiej 14, Marszałkowskiej 43 i Jagiellońskiej 27.

Kamienica przy ul. Mokotowskiej 46a została wybudowana w 1937 r. Budynek przetrwał II wojnę światową ulegając jedynie nieznacznym uszkodzeniom. Jej właściciel - Julian vel Izrael Glass wyemigrował do Australii, gdzie zmarł w 1941 r. Jego spadkobierca - Ludwik Glass próbował po wojnie bezskutecznie odzyskać nieruchomość. W 2009 r. późniejsi beneficjenci decyzji reprywatyzacyjnej nabyli roszczenia od następców prawnych za kwotę 659 tys. 100 zł. W 2012 r. prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję o ustanowieniu prawa użytkowania wieczystego.

Budynek położony przy ul. Rakowieckiej 33 został podczas działań wojennych zniszczony w ponad 50 proc. i odbudowany ze środków Skarbu Państwa. Spadkobiercy po wojnie próbowali bezskutecznie odzyskać nieruchomość. Jak informowała komisja, Piotr Wocial i Dorota Banach-Wocial kupili w 2014 r. część roszczeń od jednej ze spadkobierczyń. W 2015 r. prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję reprywatyzacyjną na rzecz Piotra Wociala i Doroty Banach-Wocial oraz dziesięciu innych beneficjentów. Rok później Wocialowie odkupili roszczenia od dziesięciorga beneficjentów, a jeszcze w tym samym roku prezydent m.st. Warszawy zmienił decyzję, ustanawiając prawo użytkowania wieczystego udziału wynoszącego 0,6260 na rzecz Piotra Wociala i Doroty Banach - Wocial na zasadach wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Właścicielem nieruchomości jest m.st. Warszawa.

Reklama