Jak dodał Soboń, nowy standard będzie regulował metody wyceny. - Zakończyliśmy już prace nad nowym standardem - podał Soboń. Powiedział, że obwieszczenie trafiło już do konsultacji publicznych i wejdzie w życie do końca marca br.

Reklama

Jak dodano, nowe standardy będą regulowały metody wyceny, w oparciu m.in. o cenę innych budynków w regionie czy też cenę nieruchomości niezabudowanych. - Standardy stanowią dopełnienie obowiązujących regulacji, tak aby minimalizować ryzyko popełniania błędów podczas sporządzania opinii o wartości nieruchomości oraz ujednolić praktykę wykonywania zawodu przez rzeczoznawców majątkowych - poinformowano.

Nowe standardy zostaną wprowadzone obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Wycena wartości nieruchomości stanowi podstawę m.in. do ustalania wysokości odszkodowań czy niektórych innych opłat, poziomu zobowiązań pomiędzy stronami transakcji, czy wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych.

Reklama