Patryk Jaki poinformował na konferencji prasowej, że komisja wydała 14 decyzji przyznających odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Komisja przyznała od m.st. Warszawy na rzecz osób zajmujących lokale przy ul. Noakowskiego 16 zadośćuczynienie w wysokości 575 tys. zł.

Reklama

Na początku ub.r. komisja uznała, że decyzja reprywatyzacyjna z 2003 r. ws. nieruchomości przy Noakowskiego 16 została podjęta z naruszeniem prawa. Komisja zobowiązała też beneficjentów reprywatyzacji do zwrotu równowartości nienależnego świadczenia w wysokości ponad 15 mln zł. Część udziałów do nieruchomości przy Noakowskiego miał mąż b. prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz - Andrzej Waltz.