Patryk Jaki mówił na konferencji w resorcie sprawiedliwości, że komisja weryfikacyjna zdecydowała o uchyleniu decyzji prezydenta Warszawy z lutego 2000 roku ws. zwrotu nieruchomości przy ul. Polnej 46. Szef komisji argumentował, że decyzja zwrotowa wydana została "z naruszaniem prawa i zasługuje na uchylenie i przekazanie do ponownego rozpatrzenia".

Reklama

"Ponadto, negatywne skutki społeczne w stosunku do lokatorów, spowodowane niewłaściwym zarządem budynku przez właścicieli, przemawiają za powierzeniem zarządu nad nieruchomością miastu" - oświadczył Jaki.

Według komisji weryfikacyjnej, prezydent Warszawy wydając decyzję zwrotową nie ustalił, czy pierwotny właściciel nieruchomości był w posiadaniu wskazanego gruntu. Jaki mówił, że prezydent Warszawy wydając decyzję zwrotową "nie podjął wszelkich czynności niezbędnych do wyjaśnienia stanu faktycznego, w szczególności uchybił obowiązkowi zgromadzenia w sposób wyczerpujący materiału dowodowego potrzebnego do wydania decyzji reprywatyzacyjnej".

Jaki powiedział również, że wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, ponieważ - jak stwierdził - lokatorzy komunalni zostali pozbawieni należnej im ochrony i ich sytuacja została zrównana z sytuacją najemców rynkowych.

Przewodniczący komisji wskazał, że w przypadku Polnej 46 nie doszło do nieodwracalnych skutków prawnych.

W sprawie tej nieruchomości prezydent Warszawy w lutym 2000 roku rozpoznał wniosek dekretowy przyznając prawo użytkowania wieczystego na dwóch gruntach przy ul. Polnej 46 na rzecz następców prawnych pierwotnego właściciela. W 2006 roku część beneficjentów sprzedała udziały w roszczeniu do ustanowienia prawa użytkowania wieczystego na rzecz spółki. W związku z zawarciem tych umów oraz śmiercią części beneficjentów decyzji reprywatyzacyjnych, zostały one zmienione decyzją prezydenta m.st. Warszawy z marca 2014 r. Zgodnie ze zmianą wskazano osoby posiadające roszczenia do zawarcia umowy użytkowania wieczystego.

Reklama

Grunty przy ul. Polnej 46 zostały oddane następcom prawnym, wskazanym w decyzjach reprywatyzacyjnych po ich zmianie, w użytkowanie wieczyste na mocy umowy z lipca 2016 r. Wnioskiem z 14 grudnia 2017 r. prezydent m.st. Warszawy złożył do SKO wniosek o stwierdzenie nieważności własnych decyzji z 21 lutego 2000 r. oraz z dnia 4 marca 2014 r.

Jaki mówił, że sam stołeczny ratusz dostrzegł błędy podczas wydawania decyzji zwrotowej i próbował ją naprawić. - Ale komisja zrobiła to szybciej, dlatego liczymy chociażby na słowo "dziękuję" - powiedział szef komisji weryfikacyjnej.

Wiceprzewodniczący Sebastian Kaleta powiedział, że jedną z osób zarządzających nieruchomością przy ul. Polnej 46 był brat posła PO, b. prezydenta stolicy Marcina Święcickiego.

- Brat pana posła Święcickiego był czy nawet jest dotychczas zarządcą tej nieruchomości i są dostępne w internecie i oczywiście w aktach sprawy materiały, w których mieszkańcy kwestionują jego postępowanie jako zarządcy, wskazują na podwyżki czynszu, na uciążliwości związane np. z produkcją filmów w tej nieruchomości - powiedział Kaleta.

Komisja weryfikacyjna wydała we wtorek również 11 decyzji ws. przyznania odszkodowania lub zadośćuczynienia. Jaki poinformował, że łączna suma przyznanych odszkodowań i zadośćuczynień to ponad 393 tys. zł.

Wobec nieruchomości przy Noakowskiego 16 komisja przyznała 170 tys. zł odszkodowań i zadośćuczynień. W stosunku do Poznańskiej 14 komisja przyznała 117 tys. zł. Wobec nieruchomości przy Hożej 25a przyznano 94 tys. zł, a w stosunku do nieruchomości przy Skaryszewskiej 11 jest to 12 tys. zł.

Jaki podkreślił, że odszkodowania i zadośćuczynienia zostały przyznane w sprawach, w których dochodziło do "drastycznych czyszczeń kamienic". Szef komisji mówił, że środki na wypłatę tych odszkodowań są, dzięki komisji weryfikacyjnej, w budżecie miasta.

Komisja weryfikacyjna od czerwca 2017 r. bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości.