Grupa PSB poddała analizie ceny materiałów dla budownictwa. Ceny w lipcu rok do roku wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Analiza ceny od stycznia do lipca 2018 r. w porównaniu do tego samego okresu 2017 roku, pokazuje, że w części grup towarowych zanotowano nawet spadki (m.in. oświetlenie i elektryka).

Reklama

- Najnowsze dane, dotyczące cen materiałów budowlanych, zdają się świadczyć o krótkotrwałym zahamowaniu ich wzrostów - powiedział Kozłowski. Dodał, że "jednocześnie dynamika w ujęciu rocznym w przypadku niektórych grup artykułów wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie".

Jak powiedział, w wyhamowaniu mógł pomóc "wolniej rosnący popyt na materiały wykorzystywane w budownictwie". Dodał, że popyt był niższy, ponieważ produkcja budowlano-montażowa także wyhamowała w lipcu.

Zdaniem Kozłowskiego wyhamowanie dynamiki "to dobra wiadomość dla inwestorów w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym, których działalność istotnie utrudniały do tej pory rosnące ceny materiałów".

- Nie znika, a wręcz narasta druga bariera, jaką jest brak pracowników w sektorze budowlanym - przypomniał. Dodał, że brak pracowników wymusza spowolnienie tempa prac, jest też czynnikiem napędzającym dynamiczny wzrost wynagrodzeń.

Jak zaznaczył Kozłowski, osłabienie jednego z dwóch głównych motorów kosztów, jakim są materiały, nie jest równoznaczne z powstrzymaniem wzrostów cen na rynku budowlanym. - Biorąc pod uwagę intensyfikację realizacji inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich, w tym przedsięwzięć infrastrukturalnych, a także rosnące w obecnym czasie nakłady na inwestycje budowlane realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, należy oczekiwać utrzymywania się silnej presji popytowej oddziałującej na poziom cen materiałów - powiedział.

Jak podsumował sytuacja na rynku budowlanym "staje się źródłem rosnącego ryzyka pogorszenia płynności finansowej oraz dalszego wzrostu liczby upadłości przedsiębiorstw w sektorze, co prawdopodobnie ożywi na nowo dyskusję na temat waloryzacji kontraktów budowlanych realizowanych w ramach zamówień publicznych".

Według danych Grupy PSB ceny w lipcu 2018 r., w stosunku do lipca 2017 r., wzrosły we wszystkich grupach towarowych. Najbardziej zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 33,3 proc., a izolacje termiczne o 14,2 proc. Ceny w przypadku materiałów do budowy ścian i kominów wzrosły o 12,5 proc., a cementu i wapna o 3,7 proc., a chemia budowlana zdrożała o 1,6 proc. Minimalnie więcej trzeba zapłacić za materiały do dekoracji (0,3 proc.).

Ceny w okresie I-VII 2018 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2017 r., wzrosły już tylko w części grup towarowych. Zdrożały płyty OSB oraz drewno - o 35,5 proc., a izolacje termiczne o 11,7 proc. Spadki cen zanotowano grupie dekoracje (o 0,2 proc), oraz w grupie oświetlenie i elektryka - 0,5 proc.