Minister wskazał, że dopłaty będą mogły być wypłacane w równej wysokości przez dziewięć lat. - Weryfikacja ma jednak następować corocznie - podał.

Reklama

Soboń zapowiedział, że "projekt może trafić pod obrady Rady Ministrów na najbliższym posiedzeniu".

- Kryteria społeczne, określające preferencje dla beneficjentów dopłat do czynszów, ustali Rada Gminy. Będzie mogła wybrać z określonego w ustawie katalogu, komu w pierwszej kolejności będą wynajmowane mieszkania z dopłatą - dodał.

Jak podał Soboń, przed KSRM "doprecyzowano proceduralne kwestie związane z określeniem społecznych preferencji dla wynajmujących, którzy będą korzystali z systemu dopłat". - Wybór z katalogu ustawowego będzie uchwalony przez Radę Gminy - podał minister.

W projekcie, przygotowywanym przez MIiR, proponowano, aby dopłaty były przyznawane były przez dziewięć lat, a po trzech i sześciu latach miały być stopniowo zmniejszane. Dodatkowo co trzy lata beneficjenci mieli być weryfikowani.

Reklama

Przepisy proponowane w projekcie miałyby zacząć obowiązywać od początku 2019 r.

Dopłaty - jak zakłada projekt - mają być adresowane do gospodarstw domowych o określonym limicie dochodów. Gospodarstwa domowe jednoosobowe będą mogły ubiegać się o dopłatę, jeżeli ich średni miesięczny dochód nie przekracza 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej publikowanego przez GUS.

Za każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym limit 60 proc. jest zwiększany o 30 pkt. proc. Oznacza to, że w przypadku dwuosobowego gospodarstwa limit wynosi 90 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a w przypadku trzyosobowego - 120 proc.

Wysokość dopłat będzie zależała od kosztów budownictwa mieszkaniowego na danym terenie oraz powierzchni mieszkania. Im liczniejsze gospodarstwo, tym wyższe mają być dopłaty.

O dopłaty będzie można ubiegać się w przypadku mieszkań po raz pierwszy zasiedlanych - wtedy, gdy zasiedlenie miało miejsce w ciągu 12 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Rząd planuje, że pierwsze dopłaty miałyby być przyznawane w 2019 r., na ten cel przewidziano 400 mln zł, w 2020 roku - 800 mln zł, w 2021 roku - 1,2 mld zł, w 2022 roku - 1,6 mld zł, a począwszy od 2023 roku do 2027 roku - 2 mld zł rocznie.