Głównym założeniem portalu jest pokazanie i wyjaśnienie w prosty sposób często trudnych zagadnień i koniecznych działań związanych z budownictwem - podano w komunikacie. Jednym z elementów jest wizualizacja budynku, na której w sposób intuicyjny można sprawdzić, jakie procedury wymagane są np. przy zmianie sposobu użytkowania obiektu czy wymianie okien i drzwi. Łącznie na wizualizacji budynku znajduje się 50 aktywnych punktów, pod którymi każdy użytkownik znajdzie odpowiedź na interesujące go kwestie związane z procesem budowlanym - poinformowano.

Reklama

- Przystępna graficzna forma pozwala szybko zorientować się w opisujących budowlane sprawy przepisach i procedurach - powiedział, cytowany w komunikacie minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. - Jestem przekonany, że taka wskazówka będzie pomocna dla tych, którzy rozpoczynają remont czy budowę po raz pierwszy, ale też dla tych, którzy chcą dostosować budynek do standardów dostępności, korzystając z elektronicznego poradnika uniwersalnego projektowania.

Jak zapewniono, "dzięki zamieszczonym na portalu wzorom wniosków związanych z procedurami budowlanymi oraz przykładom ich uzupełnień, użytkownik nie tylko otrzyma interesujące go informacje, lecz również wsparcie przy rozpoczęciu samej procedury".

Na portalu zamieszczono również treści dla specjalistów, takich jak architekci, inżynierowie budowlani czy producenci i dystrybutorzy wyrobów budowlanych. - Można tam znaleźć m.in. standardy projektowania budynków dla osób z niepełnosprawnościami, poradniki związane z wprowadzaniem na rynek wyrobów budowlanych, szeroko pojętą charakterystyką energetyczną budynków oraz kwalifikacjami zawodowymi występującymi w budownictwie i dziedzinach pokrewnych - podano w komunikacie.

- W części poświęconej standardom dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami można znaleźć informacje na temat rekomendowanych rozwiązań w zakresie kompleksowego dostosowania projektowanych budynków do zróżnicowanych potrzeb użytkowników - podało MIiR. Informacje "zamieszczone są po to, żeby uwrażliwić architektów, inżynierów budownictwa, pracowników administracji architektoniczno-budowlanej oraz wykonawców na potrzeby osób z różnym rodzajem niepełnosprawności" - dodano. Zaznaczono, że "to także pomoc w nauce dla studentów kierunków związanych z budownictwem, aby w przyszłości zasady +projektowania uniwersalnego+ były ważną częścią ich warsztatu pracy".

Jak dodano, "poradnik dotyczący wyrobów budowlanych skierowany jest przede wszystkim do podmiotów wprowadzających na rynek lub udostępniających na rynku wyroby budowlane – do producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów".

W części dotyczącej charakterystyki energetycznej budynków zamieszczono m.in. kalkulator uzyskiwanych współczynników przenikania ciepła (Uc), kalkulator kosztów ogrzewania oraz kalkulator możliwych oszczędności wynikających z zastosowania najpopularniejszych metod dociepleń. Jest też poradnik w zakresie charakterystyki energetycznej.

Portal zawiera też informacje o kwalifikacjach zawodowych w branży budowlanej - podało ministerstwo. Na stronie omówiono "istotne kwestie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i zawodów budowlanych w szkolnictwie zawodowym". Informacje te skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych profesjonalnym rozwojem w branżach związanych z budownictwem - podano w komunikacie.

Jak zaznaczono, "uruchomienie portalu jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Programie Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Projekt "Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego jest realizowany przez Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju" - zaznaczono.