– Wystarczy dokonać prostej analizy sytuacji przeciętnego właściciela nieruchomości. Aby pozostawać w zgodzie z prawem, musiałby np. wraz z nadejściem zimy zapomnieć o własnym utrzymaniu i pracy, usiąść przy oknie, przygotować urządzenia do odśnieżania po to, by móc natychmiast (tak mówią gminne regulaminy) usunąć śnieg – wskazują posłowie, według których obecna regulacja prawna nakładająca m.in. obowiązek utrzymania w czystości chodnika leżącego na cudzej nieruchomości ingeruje w prawa i wolności obywatelskie.
Reklama
Resort infrastruktury opracowuje odpowiedź. Jeśli byłaby niekorzystna, posłowie mają plan – wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z konstytucją przepisów ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.
Samorządy propozycji PiS nie mówią "nie". – Pomysł jest słuszny. Jednak jeżeli obowiązek ten miałby zostać przeniesiony na gminy, to te powinny otrzymać pieniądze na to zadanie – mówi Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.