Taką decyzję podjął dzisiaj Sąd Apelacyjny w Gdańsku, utrzymując postanowienie Toruńskiego Sądu Okręgowego.

Reklama

Grudziądzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kilkanaście miesięcy temu sprzedało swoje bloki wraz z lokatorami. Kupującymi okazali się prywatni biznesmeni, którzy od razu podnieśli czynsz mieszkańcom.

Lokatorzy uważali, że TBS działał bezprawnie dlatego sprawa trafiła do sądu. A Gdański Sąd Apelacyjny przed ogłoszeniem wyroku poprosił Sąd Najwyższy o wykładnię w tej sprawie.
Ten, stwierdził, że sprzedaż mieszkań przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego było niedopuszczalne.

Teraz Towarzystwo Budownictwa Społecznego może wnieść kasację w Sądzie Najwyższym.