Choć walka o najmniejszy skrawek ziemi może budzić rozbawienie, zwłaszcza jeśli przypomnimy sobie wojnę, jaką prowadził Kargul z Pawlakiem, w rzeczywistości takie sytuacje nie są powodem do śmiechu. W grę wchodzą bowiem pieniądze i to często niemałe. Wiele osób może się zastanawiać, kto powinien zapłacić za ogrodzenie i w jakich przypadkach potrzebna jest zgoda sąsiada na postawienie płotu?

Reklama

Kiedy pozwolenie na budowę ogrodzenia nie jest konieczne?

Należy zacząć od tego, że ogrodzenie działki nie jest obowiązkowe i jeśli nie czujemy takiej potrzeby, nie musimy odgradzać się od sąsiada. Większość osób chce jednak cieszyć się prywatnością na swojej posesji. W takim przypadku warto wiedzieć, co mówią na ten temat przepisy.

  • Właściciel nie potrzebuje od sąsiada żadnego pozwolenia na budowę płotu, o ile umieści ogrodzenie na swojej działce i nie będzie ono w żadnym stopniu wykraczać poza jej obszar.
  • Budowa ogrodzenia nie musi zostać zgłoszona do urzędu, o ile wysokość płotu nie przekracza 2,2 m, licząc od poziomu gruntu.

Stawiając płot na własnej działce, trzeba zachować minimalną odległość od granicy. Nie jest ona w żaden sposób sprecyzowana w prawie, jednak najlepiej mieć przynajmniej kilka centymetrów zapasu. Decydując się na postawienie ogrodzenia na swojej posesji, nie musimy pytać nikogo o zgodę. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, iż wszystkie wydatki będziemy musieli pokryć z własnej kieszeni.

W tych przypadku musisz uzyskać zgodę na budowę płotu

Drugą opcją jest postawienie ogrodzenia w linii rozgraniczenia działek. Przyjmuje się, że jest ona współwłasnością obu właścicieli, dlatego przed rozpoczęciem inwestycji, należy porozmawiać z sąsiadem. To od wspólnych ustaleń będzie zależało, kto pokryje koszty i będzie dbać o ogrodzenie. Jeśli relacje sąsiedzkie są dobre, właściciele zwykle dzielą się obowiązkami po połowie. Mówią o tym również przepisy prawa budowlanego. Zgodnie z nimi, ogrodzenie, które została wzniesione na granicy działek powinno być finansowane przez dwie strony. To samo dotyczy utrzymania ogrodzenia. Co jeszcze warto wiedzieć na ten temat?

  • Przed rozpoczęciem budowy należy uzyskać zgodę sąsiada na postawienie ogrodzenia, najlepiej na piśmie. Pozwoli to uniknąć ewentualnych roszczeń w przyszłości. Warto mieć na uwadze, że sąsiad wcale nie musi zgodzić się na płot, jeżeli ma być postawiony na granicy działek. W takiej sytuacji jedyną możliwością będzie jego budowa na własnej posesji.
  • Osoby, które zdecydują się wybudować ogrodzenie bez uzyskania zgody, muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Jeśli sąsiad będzie złośliwy, może domagać się rozebrania konstrukcji, a nawet skierować sprawę do sądu.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, obie strony powinny porozumieć się w sprawie wyglądu, materiałów, kosztów i utrzymania płotu.

Art. 154 Kodeksu cywilnego:

§ 1. Domniemywa się, że mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą do wspólnego użytku sąsiadów. To samo dotyczy drzew i krzewów na granicy.

§ 2.Korzystający z wymienionych urządzeń obowiązani są ponosić wspólnie koszty ich utrzymania.

Może się jednak okazać, że sąsiad nie jest zainteresowany partycypowaniem w kosztach. W takim przypadku nie mamy możliwości, aby zmusić go do pokrycia części wydatków. Najlepiej będzie zatem wybudować ogrodzenie na własnej posesji. Co, gdy udało się nam dojść do porozumienia? Przyjmuje się, że strona płotu, która jest skierowana w stronę działki danej osoby, jest jej własnością. Sąsiedzi, którzy zdecydowali się na wspólne pokrycie kosztów budowy, mają jednakowe prawo do korzystania z całej konstrukcji. Chcąc uniknąć problemów w przyszłości, warto spisać umowę dotyczącą podziału wydatków, utrzymania oraz użytkowania.