Podatek od nieruchomości 2024. Kto wydaje decyzje?

Podatek od nieruchomości należy do tzw. podatków lokalnych. Wpływy z niego należą do tzw. dochodów własnych samorządów. Samorządy mają też pewną dowolność w kształtowaniu stawek tego podatku (choć ograniczają je stawki ustalane przez ministerstwo finansów, uwzględniające poziom inflacji).

Znacząca część samorządów zdecydowała się na podwyższenie stawek na ten rok, w wielu przypadkach – do maksymalnych dopuszczalnych kwot. Miasta i gminy uzasadniały to inflacją, spadkiem dochodów z innych źródeł, rosnącymi kosztami. Dlatego wielu właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, odbierając w tym roku decyzje ws. podatku od nieruchomości, może przeżyć niemiłą niespodziankę.

Reklama
Reklama

Kiedy wysyłane są decyzje ustalające wysokości podatku od nieruchomości?

Wydawanie decyzji oraz pobieranie podatku spoczywa na samorządach. Termin, w jakim miasta i gminy dostarczają mieszkańcom decyzje ustalające wysokość podatku nie jest jednakowy dla całego kraju. Zwykle odbywa się to w styczniu i lutym, przy czym z naszego przeglądu wynika, że najwięcej decyzji trafia do podatników w lutym. Samorządy starają się zdążyć z ich dostarczeniem do połowy marca.

Data nie jest przypadkowa, ponieważ to właśnie 15 marca przypada termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości za dany rok. Terminy płatności pozostałych rat to15 maja, 15 września i 15 listopada. Jeżeli Jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 zł – podatnik powinien uiścić należność za jednym razem. Wówczas termin płatności wypada również 15 marca. Warto też pamiętać, że te reguły dotyczą podatników będących osobami fizycznymi. Zasady dotyczące firm i instytucji są nieco inne.

Termin płatności pierwszej raty podatku od nieruchomości a brak decyzji ustalającej wymiar podatku

Co się dzieje, jeśli samorząd nie zdąży z dostarczeniem decyzji do 15 marca? "(…) jeśli decyzja ustalająca wymiar podatku od nieruchomości, podatku rolnego lub podatku leśnego nie została doręczona co najmniej 14 dni przed terminem płatności podatku, czyli do 1 marca 2024 roku, termin płatności dla wpłaty jednorazowej lub dla pierwszej raty za 2024 rok będzie wynosił dwa tygodnie od daty doręczenia decyzji" – mówi Marcin Urban, skarbnik Wrocławia dla samorządowego portalu wroclaw.pl.

Na stronie internetowej urzędu miasta Łodzi czytamy z kolei, że w tym mieście zakończenie akcji doręczania kilkuset tysięcy decyzji dla wszystkich mieszkańców będących podatnikami planowane jest do 15 marca br., a więc przed terminem płatności pierwszej raty podatku. "W sytuacji, gdy decyzja zostanie dostarczona po 15 marca, podatnicy mają 14 dni (od dnia doręczenia decyzji) na uregulowanie płatności" – informuje urząd.

Podatek od nieruchomości 2024. W jaki sposób urzędy przekazują decyzje?

Wrocław to przykład samorządu, w którym decyzje dotyczące podatku od nieruchomości dostarczane są mieszkańcom bezpośrednio przez urzędników. Tegoroczna "akcja" rozpoczęła się 8 lutego br. Informacja o podatku będzie doręczana za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pod wskazane przez podatników adresy korespondencyjne. "Decyzje niedoręczone przez pracowników Urzędu Miejskiego do 1 marca będą wysłane listami poleconymi na adresy korespondencyjne za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, za pośrednictwem Poczty Polskiej" - informuje urząd.

Tę metodę stosują też np. Siemianowice Śląski i Gliwice. "Wszystkie decyzje podatkowe doręczane będą przez pracowników Urzędu Miasta w dni robocze w godzinach popołudniowych – zawsze najpóźniej do godziny 20. Pracownicy magistratu nie są uprawnieni do przyjmowania wpłat podatku" – czytamy na stronach internetowych obu miast.

Podatek od nieruchomości 2024 – wysyłka Pocztą Polską

W przypadku Wrocławia, Gliwic czy Siemianowic Śląskich wysyłka Pocztą Polska to metoda drugiego, a nawet trzeciego wyboru. W niektórych samorządach to dominujący sposób dostarczania mieszkańcom informacji ws. tegorocznego podatku od nieruchomości. Tak jest np. we wspomnianej wcześniej Łodzi. Tamtejszy magistrat informuje mieszkańców, że "decyzje wymiarowe na 2024 rok, dotyczące: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, podobnie jak w roku ubiegłym, będą doręczane wyłącznie za pośrednictwem Poczty Polskiej (z wyjątkiem podatników, którzy odpowiednio wcześniej zgłosili chęć otrzymywania decyzji przez ePUAP)".

Podatek od nieruchomości: Wysyłka drogą elektroniczną

Coraz większą popularnością wśród samorządów i wśród mieszkańców cieszy się dostarczanie decyzji drogą elektroniczną, przez ePUAP. To opcja z której można skorzystać we wszystkich wymienionych miastach. Podwarszawskie Piaseczno na swojej stornie internetowej wymienia ją w pierwszej kolejności: "W gminie Piaseczno decyzje wymiarowe na podatek od nieruchomości w 2024 roku wysyłane są poprzez skrzynkę do e-doręczeń, skrzynkę ePUAP oraz tradycyjnie – z pośrednictwem Poczty Polskiej"– czytamy.

"Mieszkańcy, którzy założyli skrzynkę do e-doręczeń nie muszą zgłaszać tego faktu do Urzędu Miasta i Gminy w Piasecznie – korespondencja zawierająca decyzję wymiarową do tych adresatów zostanie wysłana automatycznie" – wyjaśnia urząd. "Adresaci decyzji wymiarowych, którzy nie posiadają skrzynki do e-doręczeń, ale posiadają profil zaufany, decyzje wymiarowe otrzymają na skrzynkę ePUAP. Aby odebrać taką korespondencję należy w pierwszej kolejności podpisać i odesłać dokument UPD (urzędowe potwierdzenie doręczenia). Dopiero po odesłaniu dokumentu UPD będzie możliwe pobranie decyzji wymiarowej i jej odczytanie".