Sejmowa Komisja Infrastruktury i Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej rozpatrywały projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego zgłoszony przez posłów KO.

Reklama

Umowy najmu instytucjonalnego

Reprezentująca wnioskodawców posłanka Małgorzata Chmiel (KO) poinformowała, że ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadziła przepisy dotyczące najmu instytucjonalnego, zgodnie z którymi osoba, która będzie chciała wynająć takie mieszkanie, musi podpisać oświadczenie w formie aktu notarialnego, w którym zobowiązuje się m.in. do opuszczenia lokalu w ciągu 14 dni, bez prawa do lokalu socjalnego czy pomieszczenia zastępczego. Posłowie wnioskodawcy chcą nowelą zlikwidować ten przepis.

Wyrzucanie ludzi na bruk bez możliwości uzyskania lokalu socjalnego, a w tym wypadku tak jest, ponieważ w każdym innym wypadku zamieszkiwania można starać się jednocześnie o lokal socjalny. W tym wypadku nie można i jest to po prostu wyrzucanie ludzi na bruk albo do noclegowni - podkreśliła posłanka Chmiel (KO).

Reklama

Z kolei posłanka Anna Paluch (PiS) zwróciła uwagę, że projekt noweli ingeruje w umowy, które już zostały zawarte na podstawie umów najmu instytucjonalnego. Dodała, że właściciele mieszkań na wynajem po wejściu nowych przepisów mogą podnieść czynsze najmu.

Projekt ten (...) będzie w oczywisty sposób rzutował na finanse samorządów, ponieważ samorządy będą zmuszane do zapewnienia lokali socjalnych dla lokatorów, którzy korzystają z umów najmu instytucjonalnego - dodała.

Obecna na posiedzeniu sejmowych komisji wiceminister rozwoju, pracy i technologii Anna Kornecka podtrzymała negatywne stanowisko rządu wobec projektu nowelizacji.

Przyjęcie zaproponowanego rozwiązania polegającego na likwidacji oświadczenia najemcy o poddaniu się egzekucji zobowiązania do opróżnienia wydania lokalu w razie zakończenia stosunku najmu, oraz przyjęciu do wiadomości, że w razie konieczności wydania lokalu prawo do najmu socjalnego lokalu ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje, byłoby w praktyce równoznaczne z likwidacją instytucji najmu instytucjonalnego - powiedziała Kornecka.