Plan koncentruje się na tej grupie docelowej, która ma największe trudności z dostępem do rynku wynajmu mieszkań - są to przede wszystkim osoby poniżej 35. roku życia. Na tzw. bony mieszkaniowe dla nich lokalne władze przeznaczyły 30 mln euro.

Reklama

Warunki do skorzystania z bonu mieszkaniowego

Aby móc skorzystać z pomocy, najemcy muszą jednak spełnić wiele warunków, np. mieszkać w stolicy od co najmniej 5 lat i dysponować dochodami brutto, w zależności od liczby członków rodziny, od 32 do 88 tys. euro rocznie.

Inne warunki, które będą brane pod uwagę, to liczba dzieci na utrzymaniu czy stopień niepełnosprawności. Wkrótce zostanie sporządzona lista potencjalnych najemców - zapewniły władze miasta.

Bony mieszkaniowe nie przekroczą wartości 900 euro, a najemcy nie przeznaczą na opłacenie czynszu więcej jak 30 proc. dochodów rodziny. Minimalną cenę wynajmu mieszkania ustalono na 450 euro.

Dochód gwarantowany

Program obejmuje zarówno puste ze względu na pandemię mieszkania turystyczne, jak i inne lokale, które ich właściciele zdecydują przekazać w użytkowanie Radzie Miasta na co najmniej 4 lata. Przez ten czas właściciele otrzymają zagwarantowany dochód z tytułu wynajmu, określony przez niezależnego rzeczoznawcę.

Rada Miasta zajmie się zarządzaniem wynajmem podczas trwania umowy, zagwarantuje stan utrzymania mieszkań, ułatwi pokrycie kosztów remontu i zapewni zwrot własności w dobrym stanie.

Celem jest pozyskanie ponad tysiąca mieszkań na wynajem, by uzupełnić niedobór dostępnych lokali - wyjaśniły władze Madrytu.