Ustawa o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (tzw. lokal za grunt) czeka na podpis prezydenta. W jej myśl inwestor kupowałby od gminy działkę w zamian za mieszkania lub inne lokale, które gmina może przeznaczyć np. na przedszkola lub działalność kulturalną.
Reklama
Lokale, które samorząd otrzyma w ramach rozliczenia, może zachować w swoim zasobie jako mieszkania komunalne lub wnieść je do spółek gminnych, np. towarzystw budownictwa społecznego lub państwowych.
Według Ministerstwa Pracy, Rozwoju i Technologii nowe przepisy ułatwią gminom powiększanie zasobu mieszkań komunalnych, czynszowych i społecznych.

Wątpliwa korzyść transakcji

Reklama
Jednak w ocenie niektórych samorządowców nowa ustawa jest niepotrzebna. W dodatku rodzi szereg wątpliwości.
Tomasz Lewandowski, prezes Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych w Poznaniu, podkreśla, że możliwość zamiany nieruchomości ze...