Do poniedziałku wypłacono łącznie ponad 2 168 262,46 zł (w tym odsetki 2 594,17 zł), realizując tym samym 57 przelewów. Wśród tej partii wypłat znalazł się także przelew na 100 tys. zł dla Magdy Brzeskiej, córki zmarłej w niewyjaśnionych okolicznościach Jolanty Brzeskiej, która mieszkała w kamienicy przy ul. Nabielaka 9.

Reklama

Brzeska w rozmowie z PAP pozytywnie oceniła wypłatę pierwszych odszkodowań lokatorom zreprywatyzowanych nieruchomości. Myślę, że jest to sukces. Dla mnie jest to zamknięcie pewnej sprawy. Jednak nadal czekam na to, aż pozostali lokatorzy dostaną swoje odszkodowania i wszystkie toczące się sprawy będą pozamykane - wskazała.

Jej zdaniem odszkodowania "nie zamykają jednak sprawy reprywatyzacji". Chcielibyśmy i czekamy na prawdziwą dużą ustawę, która uregulowałaby wszystkie kwestie związane z reprywatyzacją - dodała.

To są symboliczne pieniądze, które pokazują, że my jako lokatorzy przeszliśmy dużo, mieliśmy problemy i byliśmy ofiarami - powiedziała Brzeska. Zwróciła przy tym uwagę, że środki przeznaczone na wypłatę odszkodowań poszkodowanym lokatorom zostały odebrane właścicielom kamienic i przekazane na konto Funduszu Reprywatyzacji.

Na początku listopada wszedł w życie zapis, zgodnie z którym odszkodowania lokatorom poszkodowanym w wyniku reprywatyzacji wypłaca w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisu minister finansów. Dotychczas komisja przekazała 198 wniosków na łączną kwotę przyznanych przez nią odszkodowań i zadośćuczynień wynoszącą 6 851 476,83 zł. Do poniedziałku wypłacono łącznie ponad 2,1 mln zł.

Propozycja zmian w ustawach o komisji weryfikacyjnej oraz gospodarce nieruchomościami złożona została w czerwcu br. przez klub PiS. Jej głównym założeniem było usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów. Sejm uchwalił ustawę w sierpniu, a następnie we wrześniu przyjął część senackich poprawek. Pod koniec września podpis pod ustawą złożył prezydent Andrzej Duda.

Do tej pory jedyną ustawą regulującą kwestię reprywatyzacji była tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna z 17 września 2016 r. O wprowadzenie kompleksowych rozwiązań w tym zakresie przez wiele lat apelowały środowiska lokatorskie.