Ośmioprocentową stawką VAT opodatkowane są m.in. usługi związane z zakwaterowaniem (PKWiU 55; obecnie wynika to z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 163 załącznika nr 3 w brzmieniu stosowanym do 30 czerwca 2020 r. w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT; od 1 lipca 2020 r. ma to wynikać z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 47 załącznika nr 3 w brzmieniu stosowanym od tego dnia w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Oprócz typowych usług związanych z zakwaterowaniem (np. usług hotelowych czy usług świadczonych przez pensjonaty) z opodatkowania obniżoną stawką 8 proc. korzystają usługi wynajmu lokali i budynków mieszkalnych w cyklach dziennych lub tygodniowych, czyli usługi wynajmu krótkoterminowego. Potwierdzają to w udzielanych wyjaśnieniach organy podatkowe, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 września 2019 r. (nr 0115-KDIT1-1.4012.473.2019.2.AJ).
Czytamy w niej, że „(…) odnośnie kwestii opodatkowania usług najmu lokali, które Wnioskodawca zamierza świadczyć we własnym imieniu bezpośrednio na rzecz turystów, które jak wskazano we wniosku – według PKWiU sklasyfikowane są w grupowaniu 55.90.19.0 – «Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem gdzie indziej nie skwalifikowane», to na podstawie art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 2 oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, usługi te będą opodatkowane obniżoną stawką podatku VAT w wysokości 8 proc.”. Oznacza to, że w przypadku zarejestrowania się jako czynny podatnik VAT (a więc rezygnacji z korzystania ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT) świadczone usługi wynajmu apartamentu turystom będą opodatkowane VAT według stawki 8 proc.