Polityk ma kilka nieruchomości: dom o powierzchni 136 mkw. o wartości 600 tys. zł, mieszkanie o pow. 70,6 mkw. i wartości ok. 350 tys. zł oraz mieszkanie 51,6 mkw. warte 600 tys. zł. W oświadczeniu Gawłowski wymienił także 4 inne nieruchomości, w tym działkę wokół domu (wycenioną z wartością domu). Łączna wartość trzech pozostałych działek wynosi jego zdaniem ok. 160 tys. zł. Wszystkie te nieruchomości warte są ok. 1 mln 710 tys. zł.

Reklama

Jak wynika z opublikowanego na stronach Senatu oświadczenia majątkowego senatora Gawłowskiego, które jest datowane na 7 listopada 2019 roku, miał on wtedy ok. 430 tys. złotych w różnych walutach, w tym ok. 390 tys. w złotówkach; 5 tys. euro (ok. 21 tys. zł) i 5 tys. dolarów (ok. 19 tys. zł).

Inne dochody osiągnięte w ciągu do listopada 2019 roku przyniosły Gawłowskiemu łącznie prawie 135 tys. zł. Składają się na nie: uposażenie z Kancelarii Sejmu (94 tys. 948 zł), dieta poselska (25 tys. 970 zł) oraz wpływy z wynajmu mieszkania w Szczecinie (13 tys. 789 zł).

Do majątku o wartości ponad 10 tys. złotych, Gawłowski zaliczył samochód marki Volkswagen Touareg z 2007 roku oraz łódź motorową z 1996 roku.

Do zobowiązań pieniężnych powyżej 10 tys. złotych, senator zaliczył kredyt na zakup mieszkania. Do spłaty pozostało mu prawie 215 tys. zł.

Gawłowski z wykształcenia jest ekonomistą. Był posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji, jest senatorem X kadencji. Od 2007 do 2015 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska.