W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, natomiast spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym - napisał urząd statystyczny w komunikacie.

Reklama

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. oddano do użytkowania 94,7 tys. mieszkań, tj. o 14,4 proc. więcej niż przed rokiem. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 58,8 tys. mieszkań (22,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku), natomiast inwestorzy indywidualni – 33,4 tys. mieszkań, tj. o 2,2 proc. więcej niż w 2018 r. - czytamy w informacji GUS.

Dodano, że w ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,3 proc. ogółu mieszkań oddanych do użytkowania. Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (914 wobec 1004); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1655 mieszkań, tj. o 50,6 proc. więcej.

Deweloperzy oddali do użytkowania 62,1 proc. ogólnej liczby mieszkań, tj. o 4,1 p. proc. więcej niż w ub. r., natomiast udział inwestorów indywidualnych zmniejszył się o 4,2 p. proc i wyniósł 35,2 proc.

Zgodnie z danymi GUS, powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie I-VI 2019 r. wyniosła 8,5 mln mkw., czyli o 9,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W porównaniu do okresu styczeń-czerwiec 2018 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmniejszyła się o 4,1 mkw. - do poziomu 90,1 mkw.

W pierwszym półroczu 2019 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 128,7 tys. mieszkań, tj. o 2,5 proc. mniej niż w analogicznym okresie ub. roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (77,7 tys.) oraz inwestorzy indywidualni (48,7 tys.), tj. odpowiednio o 5,5 proc. mniej i 4,6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 r. - napisano w komunikacie.

Urząd statystyczny obliczył, że łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym 98,2 proc. ogółu mieszkań. Mniej niż w okresie sześciu miesięcy ub. roku odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym w budownictwie spółdzielczym (867 mieszkań wobec 1026) oraz w pozostałych formach budownictwa (1438 wobec 2149).

GUS poinformował ponadto, że w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. rozpoczęto budowę 115,4 tys. mieszkań, tj. o 1,5 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Deweloperzy rozpoczęli budowę 66,6 tys. mieszkań, a inwestorzy indywidualni 46,1 tys., czyli łącznie 97,6 proc. ogólnej liczby mieszkań. Zarówno w budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem, jak i w budownictwie indywidualnym odnotowano wzrosty odpowiednio o 0,3 proc. i 3,0 proc. w odniesieniu do 2018 r. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1109 mieszkań wobec 1225), natomiast więcej w pozostałych formach budownictwa (1611 wobec 1327).

"Szacuje się, że na koniec czerwca 2019 r. w budowie pozostawało 816,4 tys. mieszkań, tj. o 3,4 proc. więcej niż w analogicznym okresie ub. roku" - podał GUS.

Dodano, że w czerwcu br., w porównaniu do maja 2019 r., liczba mieszkań oddanych do użytkowania pozostała na podobnym poziomie, spadła natomiast liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 19,5 proc.) oraz liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 8,0 proc.).