W ciągu ostatnich 12 miesięcy wartość wskaźnika wzrosła o 112,9 pkt., tj. o 11,4 proc.

W porównaniu z wartością bazową ICM ustaloną we wrześniu 2007 r. na poziomie 1000 pkt. jego obecna wartość jest wyższa o 99,5 pkt., tj. 9,95 proc.

Od historycznego "dołka" na rynku mieszkaniowym, tj. wskazania za lipiec 2013 r., wartość ICM wzrosła do dziś o 273,1 pkt., tj. o 33%. Oznacza to, że ceny nominalne mieszkań używanych są obecnie wyższe niż 6 lat temu o 1/3.

Po dwóch miesiącach spadków najnowszy odczyt wskazał ponowny wzrost wartości Indeksu Cen Mieszkań uwzględniającego inflację. W czerwcu ICMi wzrósł o 3,6 pkt. i osiągnął poziom 791,4 pkt.

Reklama

W porównaniu z historycznie najniższym odczytem ICMi - 634 pkt. w lipcu 2013 r. – do chwili obecnej wzrost wyniósł 157,4 pkt., tj. 24,8 proc.
W porównaniu z wartością bazową – 1000 pkt. z września 2007 roku wartość ICMi jest o 208,6 pkt niższa.

Z danych serwisu Morizon.pl wynika, że biorąc pod uwagę zmianę wartości pieniądza, ceny mieszkań w Polsce są obecnie o blisko ¼ wyższe niż 6 lat temu i nadal o ok. 20 proc. niższe niż 12 lat temu.

Indeks Cen Mieszkań (ICM) wyraża łączną wartość względną średnich cen ofertowych mieszkań używanych wystawionych do sprzedaży w portalach Grupy Morizon (m. in.: Morizon.pl, Domy.pl, Oferty.net, Bezposrednie.com) obliczaną na podstawie średnich cen ofertowych w 10 największych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Lublin, Katowice) ważoną liczbą mieszkańców tych miast. Bazową datą dla indeksu jest wrzesień 2007 roku, a wartość bazowa wynosi 1000 punktów.