Urząd poinformował jednocześnie, że ceny mieszkań w czwartym kwartale 2018 r. wzrosły w stosunku do poprzedniego kwartału tego samego roku o 2,4 proc. W tym samym czasie wzrost na rynku pierwotnym wyniósł 3 proc., a na rynku wtórnym 1,8 proc.

Reklama

Z danych GUS wynika, że w ostatnim kwartale 2018 roku największy wzrost cen lokali mieszkalnych w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano w województwie małopolskim (o 8,1 proc.). Spadki cen odnotowano natomiast w województwach: zachodniopomorskim i świętokrzyskim odpowiednio o 0,8 proc. i o 0,4 proc.

Z kolei największy wzrosty cen w czwartym kwartale ubiegłego roku w stosunku do ostatniego kwartału roku 2017 zanotowano w województwie łódzkim. Wyniósł on 10,9 proc. Spadków cen rok do roku nie odnotowano.

Jak podał GUS, w czwartym kwartale 2018 r. ceny lokali mieszkalnych były o 16,1 proc. wyższe w porównaniu ze średnią ceną dla 2015 r. (w tym na rynku pierwotnym były wyższe o 13,1 proc., a na rynku wtórnym o 18,8 proc.).