Radca prawny Zbigniew L. został zatrzymany w poniedziałek przez funkcjonariuszy Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji.

Jak poinformował Dział Prasowy Prokuratury Krajowej, podejrzany usłyszał w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga zarzuty dotyczące próby sprzedaży nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38 w 2016 roku poniżej rzeczywistej wartości. Nieruchomość próbował zbyć spółce, która zajmowała się obrotem kamienicami. L. zawarł dwie umowy przedwstępne sprzedaży i miał w ten sposób sprowadzić "bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia szkody znacznej wartości spadkobiercom Józefa Pawlaka" w kwocie 411 tysięcy złotych. Cała nieruchomość była wyceniona przez rzeczoznawcę na 3 mln 227 tys. zł.

Reklama

"Wskutek działań mieszkańców oraz złożonego przez Burmistrza Dzielnicy Warszawa Praga Północ w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa nie doszło do zawarcia umowy sprzedaży" – podała PK.

Drugi zarzut dotyczy składania fałszywych zeznań przed komisją reprywatyzacyjną w styczniu 2018 roku. "Podejrzany zeznał wówczas, że będąc zatrudnionym w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego uzyskał od swojego przełożonego zgodę na wykonywanie innego zajęcia zarobkowego jakim było reprezentowanie osób trzecich jako pełnomocnik lub kurator. Analiza zabezpieczonej dokumentacji i zeznań świadków wskazuje, że zgody takiej mu nie udzielono" - podała prokuratura.

Zbigniew L. od 2007 roku był pełnomocnikiem trójki współwłaścicieli nieruchomości położonej przy Łochowskiej i był wyznaczony przez sąd jako kurator dla reprezentowania nieznanego z miejsca pobytu Józefa Pawlaka, któremu przysługiwały prawa do nieruchomości, a który w momencie wydania w 2011 r. decyzji reprywatyzacyjnej przez miasto miałby 128 lat. Zgodnie z dokumentami - o czym informowała komisja weryfikacyjna ds. reprywatyzacji, która zajmowała się sprawą w ub.r. - Pawlak nie żył od 1949 r. W toku przeprowadzonych czynności zabezpieczono dokumentację mającą związek z jego kuratorską działalnością.

"Podejrzany nie dopełnił swoich obowiązków, mających na celu ustalenie miejsca pobytu Józefa Pawlaka. Co więcej, w 2015 roku wystąpił do sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na podejmowanie decyzji i czynności za nieobecnego, przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem podopiecznego. Wniosek rozciągał się również, na możliwość przeniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38 w zakresie udziału przypadającego Józefowi Pawlakowi" - podała PK.

Reklama

PK poinformowała, że Zbigniew L. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga złożył obszerne wyjaśnienia. Śledczy podjęli decyzję o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.

Czyny zarzucane L. zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.