Jak wykazały zebrane przez Metrohouse dane, duży odsetek zapytań od klientów z Ukrainy dotyczy województwa lubelskiego. W biurach w woj. lubelskim Ukraińcy szukają mieszkań lub lokali użytkowych, aby przenieść działalność w bezpieczniejsze miejsce. Z obserwacji Metrohouse wynika, że te osoby przyjechały do Polski uciekając przed wojną, brakiem stabilności gospodarczej oraz w poszukiwaniu lepiej płatnej pracy. Najczęściej reprezentują przedział wiekowy 25-50 lat.

Reklama

Obecnie w stolicy jest zameldowanych ponad 5,5 tys. Ukraińców, jednak w rzeczywistości pracuje ich tu wielokrotnie więcej. Doradcy rynku nieruchomości twierdzą, że obywatele Ukrainy poszukują najczęściej do wynajmu małych mieszkań. W Warszawie największą grupą poszukującą mniejszych mieszkań na wynajem są Ukraińcy w wieku 23-27 lat - najczęściej są to single, rzadziej rodziny. Drugą, choć mniej liczną grupę, stanowią osoby powyżej 40 roku życia - oni interesują się większymi mieszkaniami, dla całej rodziny.

Irena Rumas z warszawskiego biura Metrohouse wskazuje, że są to zwykle mieszkańcy Kijowa i Doniecka, którzy dopiero rozpoczynają pracę w Polsce. Pośrednicy z innych miast nie zauważają jednak takich prawidłowości regionalnych - twierdzą, że ich klienci pochodzą niemal z całej Ukrainy.

Ukraińcy są też częstymi klientami biur nieruchomości w woj. warmińsko-mazurskim. Są zainteresowani tam zazwyczaj domami na wsi oraz mieszkaniami o powierzchni 40-75 m kw. w cenie od 120 tys. do 300 tys. zł. Poszukują tańszych mieszkań, najczęściej do remontu. W Olsztynie zainteresowaniem wśród Ukraińców cieszą się również lokale użytkowe z przeznaczeniem na działalność gospodarczą oraz działki inwestycyjne.

Obywatel Ukrainy może nabyć w Polsce mieszkanie. W przypadku nieruchomości budynkowych, gruntowych, czy rolnych taki zakup musi być poprzedzony zezwoleniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obywatel Ukrainy z kartą stałego pobytu otrzyma kredyt na takich samych warunkach, jak obywatel Polski. - Dodatkowym warunkiem jest udokumentowane stałe zatrudnienie. Nie musi to być wcale umowa o pracę na czas nieokreślony, ale forma zatrudnienia ma spełniać wymogi takie, jak dla obywateli RP - informuje dyrektor Metrofinance Tomasz Przyrowski.

Reklama

Z badania Narodowego Banku Polskiego pt. "Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce" wynika, że tylko w 2015 r. dla obywateli Ukrainy zarejestrowano w Polsce 763 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. NBP oszacował, że Ukraińcy pracujący krótkookresowo w Polsce zarobili w 2015 r. w sumie 8 mld zł, a środki przetransferowane na Ukrainę wyniosły 5 mld zł.

Ukraińcy, poszukując mieszkania do wynajmu, coraz częściej rozglądają się za mieszkaniami do zamieszkania przez całe rodziny, przez co można wnioskować, że duża część z nich zechce się osiedlić na stałe w Polsce. Potwierdzają to badania NBP, z którego wynika, że 36,6 proc. ankietowanych studentów z Ukrainy, pracujących w Polsce, chce pozostać tu na stałe, a kolejne 32,5 proc. w przyszłości chce być w jakiś sposób związana z tym krajem.

Jak wynika z danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2015 r. Ukraińcy, obok Niemców, są największą grupą klientów zagranicznych na polskim rynku mieszkaniowym.