Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego ze stycznia 2015 roku Skarb Państwa został zobowiązany do zapłaty ponad 70 mln zł odszkodowania.

Z roszczeniem przeciwko Skarbowi Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu Poznań wystąpiła Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Jana Jerozolimskiego Za Murami, której w czasach PRL odebrano 15 ha gruntów w okolicach jeziora Malta w Poznaniu. Kościół, na mocy ustawy o stosunkach z państwem z 1989 r., chciał odzyskać swoją ziemię, dostać grunty zamienne lub odszkodowanie. Zasądzone pod koniec stycznia 2015 r. odszkodowanie dotyczy 13 ha gruntu - pozostałe ok. 2 hektary to obecnie część jeziora Maltańskiego. Od wyroku odwołał się Skarb Państwa.

Reklama

W poniedziałek miał być ogłoszony wyrok w tej sprawie, jednak sąd poinformował, że "w związku z pismem pełnomocnika powoda i w celu umożliwienia stronom ugodowego załatwienia sporu (postanowił - PAP) zamkniętą rozprawę otworzyć na nowo".

"Pełnomocnik powoda poinformował, że krótko przed tym terminem strony podjęły pertraktacje ugodowe. Z tego też wzglądu sąd, dając stronom szanse i możliwość na ugodowe załatwienie sporu, otworzył zamkniętą rozprawę, wyznaczył jednak krótki termin do dnia 2 lutego. Jeśli strony dojdą do porozumienia, ugoda zostanie zawarta, zaskarżony wyrok zostanie uchylony, a postępowanie umorzone. Jeśli zaś do zawarcia ugody poza sądem nie dojdzie, sąd apelacyjny merytorycznie wyda rozstrzygnięcie" – podkreślił sąd.

Pełnomocnicy stron zostali także zobowiązani, by do 31 stycznia 2017 roku przedstawili informacje o stanie pertraktacji ugodowych. Rozprawa została odroczona do 2 lutego.

W poniedziałek w sądzie pełnomocnicy stron nie pojawili się w sądzie.

Sprawy przeciwko Skarbowi Państwa, Agencji Nieruchomości Rolnych i Miastu Poznań toczą się od 2005 roku. Wcześniej, przez ponad 10 lat, sprawę próbowała rozwiązać także nieistniejąca już Komisja Majątkowa. W toku prowadzonych postępowań Sąd Okręgowy w 2011 i 2015 r. dwukrotnie wydawał wyroki w tej sprawie - oba korzystne dla strony kościelnej.

Miasto kilka lat temu przekazało część spornych działek aportem do spółki Termy Maltańskie, budującej kompleks rekreacyjny w okolicach jeziora Maltańskiego. Na działkach, których sprawę rozpatrywał sąd, znajduje się część budynków Kempingu Malta należącego do Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji, a także przebiega trasa kolejki wąskotorowej.

Reklama