W Rzymie, gdzie jest 16 tysięcy włamań rocznie, kurs taki ukończyło już 10 tysięcy osób. Prowadzi je bezpłatnie kryminolog Francesco Caccetta. Absolwenci są dyplomowanymi kontrolerami najbliższego sąsiedztwa. Mają wyrobione poczucie przynależności do wspólnoty, umieją rozpoznać najsłabsze strony swego otoczenia i potrafią zasygnalizować niebezpieczeństwo siłom porządkowym.

Reklama

We Włoszech każdego dnia jest blisko 700 włamań, 29 w ciągu jednej godziny, jedno co dwie minuty. W ubiegłym roku było ich 251 tysięcy, ale zatrzymano zaledwie trzy i pół tysiąca włamywaczy. Niewielu z nich zostało ostatecznie ukaranych.