Osoby i rodziny z dwójką dzieci będą mogły otrzymywać dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 20 proc. (obecnie 15 procent), natomiast w przypadku trójki dzieci i więcej - dopłata wyniosłaby 30 procent (obecnie 15 procent). W przypadku rodzin z co najmniej trójką dzieci, rząd rezygnuje też z wymogu zakupu pierwszego mieszkania.

Reklama

Zmiany zakładają też zwiększenie, do 65 metrów kwadratowych, limitu powierzchni dopłat dla rodzin z co najmniej trójką dzieci. Do tej pory limit ten wynosił 50 metrów kwadratowych.

Jeśli kredytobiorca w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania, spłaci całość lub część kredytu - w wysokości większej niż przyznane mu wsparcie - będzie musiał zwrócić część dofinansowania wkładu własnego.

Z dofinansowania będą mogli skorzystać członkowie spółdzielni mieszkaniowej, którzy podpiszą z nią umowę na budowę mieszkania i na tej podstawie wniosą wkład budowlany.

Program "Mieszkanie dla młodych" zastąpił "Rodzinę na swoim". Wspiera nabycie pierwszego mieszkania finansowanego kredytem z dopłatą do wkładu własnego. Od początku funkcjonowania programu, do 20 lutego udzielono ponad 16 tysięcy kredytów objętych dofinansowaniem wkładu własnego na ponad 370 milionów złotych. Wypłacono prawie 252 miliony złotych.

Rząd przyjął też projekt zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami, przedłożony przez ministra infrastruktury i rozwoju. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego rozpoczniepublikację kwartalnych wskaźników zmian cen nieruchomości. Ministrowie przyjęli również zalecenia dotyczące praktyk studenckich w urzędach administracji rządowej.

CZYTAJ TEŻ: Czwarte dziecko i kredyt hipoteczny znika. Oto pomysł prosto z Rosji >>>