Przedstawiciele spółek budowlanych w Polsce oczekują stabilizacji. Przewidują niewielki wzrost produkcji budowlanej - o 0,8 procent w tym roku. W porównaniu z prognozami z czerwca ubiegłego roku oznacza to zmianę na plus - w 2013 roku bowiem przedsiębiorstwa przewidywały, że w 2014 roku nastąpi spadek produkcji o 1 procent.

Reklama

Rozwój tej branży powinien przyspieszyć w przyszłym roku. Wzrost może sięgnąć prawie 4 procent.

Autorzy badania zwracają też uwagę na rosnące wykorzystanie mocy produkcyjnych w przedsiębiorstwach. Większa jest także liczba firm, które mają podpisane więcej umów niż rok wcześniej. Średni okres, na jaki przedsiębiorstwa mają wynegocjowane i podpisane kontrakty wynosi 8,2 miesiące.

Wśród barier, które przeszkadzają im w prowadzeniu działalności wymieniają niestabilność prawa i złą strategię rządową dla sektora budowlanego, niskie ceny w zamówieniach publicznych i prywatnych, opóźnione płatności ze strony inwestorów i wykonawców generalnych, a także brak zamówień.

Badanie "Budownictwo w Polsce. Edycja 2014" zostało przygotowane przez firmę doradczą KPMG, CEEC Research oraz agencję badawczą Norstat.

Raport został oparty na danych uzyskanych ze 100 wywiadów telefonicznych przeprowadzonych z przedstawicielami wybranych dużych, średnich i małych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce.

Badaniem objęto firmy z branży budownictwa ogólnego oraz inżynieryjnego. Wywiady zostały przeprowadzone w czerwcu i lipcu 2014 roku.