Program, który ma się rozpocząć od stycznia 2014 roku zakłada pomoc państwa w zakupie pierwszego lokalu. Ta polegać na dofinansowaniu wkładu własnego i spłacie części kredytu.

Reklama

Wiadomo, że w 2014 r. środki przeznaczone na MdM to 600 mln zł, w 2015 r. - 715 mln zł, w 2016 r. - 730 mln zł, w 2017 r. - 746 mln zł, a w 2018 r. - 762 mln zł. MdM ma trwać do 2018 roku, ale niewykluczone, że program zostanie ewentualnie przedłużony.

Ustawa ma też wprowadzić nowe zasady zwrotu VAT na materiały budowlane.