Jeśli senior jest właścicielem nieruchomości, może pójść do banku i podpisać umowę kredytową na zasadzie odwróconej hipoteki. Bank co miesiąc wypłaci rentę, której zabezpieczeniem jest mieszkanie, bądź inna nieruchomość.

Reklama

Zdaniem ekspertów takie rozwiązanie jest o wiele lepsze od funkcjonującej już renty dożywotniej. W ramach hipoteki odwróconej, kredytobiorca zachowuje prawo do własności lokalu. Zachowują je także spadkobiercy, pod warunkiem, że spłacą roszczenia banku. W przypadku renty dożywotniej, osoba starsza podpisując umowę, przekazywała prawo własności instytucji finansowej. Niezależnie od tego, czy pobierała rentę przez miesiąc, czy przez wiele lat, spadkobiercy nie mogli mieć żadnych roszczeń.

Aleksandra Łukasiewicz z Expandera podkreśla, że w Polsce nie ma kompleksowego programu edukacyjnego dla seniorów. Stąd żyją oni często w dużych i niewygodnych mieszkaniach, w centrach miast. Marzena Rudnicka z Centrum imienia Adama Smitha dodaje, że rząd powinien pomyśleć nad wsparciem przedsiębiorców, którzy chcą inwestować w pomoc dla seniorów. - Starzenie się naszego społeczeństwa wymusi takie inwestycje - dodaje. Projekt odwróconej hipoteki trafi teraz do Sejmu.