NSA odrzucił tym samym skargę kasacyjną PKO BP i unieważnił decyzję o przejęciu gruntu na podstawie dekretu Bieruta. Wiadomo także, że wniosek właścicieli z 1948 roku, mówił o przyznaniu prawa własności czasowej do 1 tys. mkw. działki sięgającej właśnie pod stołeczną Rotundę.

Reklama

Rotunda, która stoi na roju ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich została wybudowana w 1966 roku. Sto lat wcześniej stała tam zburzona podczas II wojny światowej kamienica czynszowa. Po wojnie miejsce uprzątnięto, a dekretem Bieruta grunty przejęto.

Właścicielem Rotundy jest bank PKO BP. I choć bank próbował bronić swoich praw do gruntu w sądzie w kolejnych instancjach, to jednak ostatecznie przegrał.

Nie wiadomo, co teraz będzie się mieścić na tym terenie. Jedną kwestią są roszczenia spadkobierców, a drugą - konkurs architektoniczny na "Rotundę 2.0".

Przedstawiciele PKO BP jednak uspokajają.

Postępowanie to nie ma wpływu na ogłoszone przez PKO plany rewitalizacji budynku Rotundy ani przebieg postępowania konkursu architektonicznego, którego rozstrzygnięcie nastąpi zgodnie z harmonogramem 28 listopada - wynika z oświadczenia przesłanego do mediów.

Można w nim także przeczytać, że wyrok NSA nie spowodował utraty przez bank tytułu prawnego do ok. jednej czwartej części nieruchomości pod Rotundą.

Sąd potwierdził prawo byłych właścicieli do dochodzenia od Skarbu Państwa roszczeń z tytułu wywłaszczenia ich nieruchomości, związanych z nieważnością decyzji władz państwowych wydanych na podstawie dekretu z 1945 r. Bank nie jest stroną dalszego postępowania w tej sprawie - napisano także.