Tylko do lipca za utrzymanie mieszkań będziemy płacić blisko 10 zł więcej niż w marcu ubiegłego roku. W głównej mierze jest to spowodowane niskimi nośnikami energii, choć to one - jak podkreślają analitycy Home Broker - odpowiadają za ponad połowę kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w Polsce.

Reklama

W kwietniu koszty utrzymania mieszkania wzrosły o 0,1 proc. w porównaniu z marcem.

Ale w gronie dóbr i usług, które składają się na koszty utrzymania mieszkania widać jednak zarówno zmiany w górę, jak i w dół. I tak w kwietniu więcej niż w marcu płacono za wodę i usługi kanalizacyjne (po 0,5 proc.), energię cieplną i wywóz nieczystości (po 0,3 proc.), najem (o 0,1proc.). Spadły natomiast ceny opału (o 0,4 proc.), środków do prania i czyszczenia oraz energii elektrycznej (o 0,1 proc.) - wskazuje dla przykładu Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości Home Broker.

To jednak może się zmienić już w drugiej połowie roku, a to głównie z powodu tzw. nowej ustawy "śmieciowej". Zgodnie z nią odpowiedzialne za organizację gospodarki odpadami oraz pobieranie opłat za wywóz śmieci będą gminy.

Jeśli oszacować na podstawie danych GUS aktualny koszt wywozu śmieci w przeliczeniu na jednego obywatela, to byłoby to średnio jedynie 8-9 zł miesięcznie. Natomiast już dziś wiemy, że w Warszawie singiel mieszkający w budynku wielorodzinnym będzie musiał zapłacić 19,5 zł miesięcznie (segregując odpady) lub 27,3 zł (nie segregując) – podaje twarde dane Bartosz Turek.

W Sopocie opłata będzie uzależniona od wielkości mieszkania. Stawka to od 0,52 do 0,78 zł miesięcznie w przeliczeniu na m kw. mieszkania lub domu. Statystyczny mieszkaniec Sopotu będzie więc musiał płacić za wywóz śmieci w zależności od tego, czy będzie je segregował, czy nie, odpowiednio 15,39 zł lub 23,09 zł miesięcznie.

W Gdańsku da to od 15,97 do 21,3 zł miesięcznie. W Krakowie natomiast przeciętna opłata dla osoby mieszkającej w bloku wyniesie 12 zł (odpady niesegregowane 18 zł).

W domach jednorodzinnych ma to być od 48,5 zł miesięcznie dla singla do nawet 119 zł dla gospodarstw domowych przynajmniej siedmioosobowych. Opłaty dla osób segregujących odpady mają wynieść odpowiednio od 32,5 do 80,5 zł miesięcznie.