Większy zbiór niedociągnięć firm budowlanych zawierają wyniki badania pilotażowego przeprowadzonego przez dewelopera, firmę Gant Development podczas tegorocznych targów mieszkaniowych TabelaOfert.pl w Warszawie. Ankieta podzielona została na dwie części: „Słabe strony deweloperów” i „Słabe strony inwestycji deweloperskich”.

Kiepsko z informacją

Badania pokazały, że istotnymi problemami klientów są trudności z uzyskaniem informacji od pracowników firmy (takiej odpowiedzi udzieliło 25 proc. respondentów) oraz utrudniony kontakt już po zakupie mieszkania, na co wskazała co piąta zapytana osoba.

Aż 37 proc. ankietowanych uznało, że reklamy deweloperów wprowadzają klientów w błąd. Okazuje się, że po przyjściu do biura sprzedaży klient otrzymuje informacje różniące się od tych, które są przedstawiane na nośnikach reklamowych.

Dość znacząca grupa (26 proc. respondentów) wskazała również na brak aktualnych ofert na stronach internetowych deweloperów. Problemem okazał się też brak pełnej informacji o firmie oraz niechętne udostępnianie klientom różnych dokumentów, do których powinni mieć wgląd. Tak odpowiedziało odpowiednio 17 i 20 proc. ankietowanych. Z kolei dla 41 proc. ankietowanych istotnym problemem umowy okazały się niezrozumiałe, zbyt fachowe sformułowania.

Za gęsto

Rozważając zakup mieszkania, klienci często posiłkują się wizualizacjami, na których nowe osiedla wyglądają jak żywcem wyjęte z rajskiego ogrodu. Rzeczywistość jest jednak mniej barwna. Spośród 10 słabych elementów charakteryzujących inwestycję, najwięcej ankietowanych (19 proc.) wskazało na zbyt małą przestrzeń między budynkami. Dla 14 proc. respondentów istotny okazał się brak terenów rekreacyjnych w pobliżu inwestycji, a dla 12 proc. uczestników badania pilotażowego słabym elementem jest zła jakość materiałów budowlanych. Niewiele mniej osób wskazało na brak infrastruktury społecznej w pobliżu osiedla.

Mieszkanie czy klitka

Najsłabszymi elementami nowych mieszkań są: aneks kuchenny zamiast samodzielnej kuchni, mała łazienka, brak piwnicy/komórki lokatorskiej, nieustawne pokoje i nieatrakcyjne rozkłady lokali. Bolączką są też zmiany terminów oddania lokali. Wskazało na nią 35 proc. respondentów. Znaczącą słabością deweloperów okazała się także niechęć do przyjmowania reklamacji – takiej odpowiedzi udzieliło 20 proc. osób biorących udział w badaniu pilotażowym.

Dla co trzeciego uczestnika badania największą niedogodnością okazała się konieczność wykupienia miejsca postojowego. Istotną słabością jest też brak możliwości dokonywania zmian w mieszkaniu. Co piąty ankietowany wskazał na brak propozycji wykończenia mieszkań pod klucz. Prawie tyle samo osób zaznaczyło kłopot ze zmianą powierzchni mieszkania w trakcie budowy i trudności w egzekwowaniu należności.